Vi Konsumenter är en ung, fristående och partipolitiskt obunden organisation för alla konsumenter.

Kan livsmedelsmärkning hjälpa oss konsumenter och hållbarheten?

torsdag 17 november 2016

Vi Konsumenters seminarium 14 november 2016

Närmare 60 personer fick lyssna till intressanta presentationer. Seminariet gav en aktuell men kanske inte heltäckande bild kring märkningsfrågorna på mat. Ursprungsmärkning, miljömärkning, EMV (egna märkesvaror), produktmärkning – vad betyder dessa för oss konsumenter, för planeten, för ekosystemen och för djuren?

Ursprungsmärkning har sedan länge prioriterats högt av konsumenterna och denna ökar genom svenskmärkningen ”Från Sverige”. EMV ökar likaså.

Ett tydligt budskap är att det krävs transparens för att vi ska få veta vilka krav som ställs på produkterna och hur dessa ska säkras. Svenska djurskyddsfrågor, som är en viktig fråga för många konsumenter fick inget tydligt svar från LRF. Det måste också vara substans i löften kring hållbarhet. Det finns en oenighet om det är bra med fler märkningar eller om märkningsdjungeln är ett problem för konsumenterna.

Ladda ner bifogat dokument