Vi Konsumenter är en ung, fristående och partipolitiskt obunden organisation för alla konsumenter.

”Tillsammans och med omsorg ska vi säkra svensk mat”

tisdag 19 januari 2016

Vi Konsumenters ordförande Gunnela Ståhle utnämndes under oktober 2015 till hedersdoktor vid Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap.
Årets hedersdoktorer föreläste på SLU i Ultuna den 2 oktober. Gunnela Ståhle talade under rubriken ”Tillsammans och med omsorg ska vi säkra svensk mat”. Här publicerar vi hennes föreläsning i såväl ord som bilder. Läs och begrunda Sveriges stolta historia inom djuromsorg och arbete mot antibiotikaresistens.
Om du tycker att dessa frågor är viktiga, gå med i Vi Konsumenter – Gunnela Ståhle kämpar oförtröttligt vidare!

Gunnela Ståhles tal

Bilder till talet