Vi Konsumenter är en ung, fristående och partipolitiskt obunden organisation för alla konsumenter.

Inbjudan Vi Konsumenter 10 år

onsdag 24 september 2014

Nu skickar vi ut inbjudan till Jubileumsseminarium till alla medlemmar i Vi Konsumenter.

Seminariet kommer att hållas den 12 november 2014 på Kungliga Skogs- och Lantbruksakademin, Stockholm.

Program

-Seminarium: Personliga tankar kring hållbarhet med olika utgångspunkter
Mårten Carlsson, f d rektor för SLU, hedersledamot KSLA
Marianne Nilsson, docent i företagsekonomi, Stockholms Universitet
Christina Greko, VMD, antibiotikaexpert, Statens Veterinärmedicinska Anstalt
Louise Valentin, ung agronom från KSLA:s framtidsprojekt

-Diskussion
Jenny Lundström, Svenska Djurhälsovården leder diskussionen.
Inleder gör
Johanna Sandahl, Naturskyddsföreningen
Anna Richert,Världsnaturfonden
Louise Ungerth, Konsumentföreningen Stockholm

-Årets Hållbarhets-Kock 2014
Vi Konsumenter kommer också dela ut sitt diplom till Årets Hållbarhets-Kock 2014. Det är en kock, som är en skicklig matlagare och som dessutom arbetar ur hela perspektivet för hållbarhet, från råvaror till beredning och hantering av svinn.

 

Var? När? Hur anmäler jag mig?
Läs mer!

»Jubileumsseminarium 2014

 

 

 

 

Ladda ner bifogat dokument