Vi Konsumenter är en ung, fristående och partipolitiskt obunden organisation för alla konsumenter.

Nyheter

Svenska Mervärden

Vi Konsumenter tillfrågas för att presentera vilka mervärden som uppskattas i samband med mat. Förra året var det Kungliga Skogs – och Lantbrukskademien och senast 24 oktober var det SLU och SCAW (Swedish Center for…

Läs mer

Ladda ner bifogat dokument

Växtbaserade alternativ till kött och mejeriprodukter

Den 19 november kl 18.00 – 20.00 ordnar Vi Konsumenter (VK) ett öppet samtal kring växtbaserade livsmedel. VK har tidigt, redan 2011, tagit tag i frågan kring vår höga konsumtion av kött.. Vi har ordnat…

Läs mer

Seminarium Almedalen med fokus på fusk i livsmedelskedjan

Måndagen den 1 juli bjöd Vi Konsumenter in till ett viktgt seminarium kring hur vi ska kunna undvika livsmedelsfusk. Seminariet ordnades i samarbete med Sveriges Konsumenter, Konsumentföreningen Stockholm och Djurskyddet Sverige. Seminariet var välbesökt och…

Läs mer

Ladda ner bifogat dokument

Almedalen – spännande seminarium i Almedalen kring livsmedelssfusk

Slut på livsmedelsfusket – Hur kan spårbarheten och säkerheten öka? Kan blockkedjan vara svaret?  Måndagen 1 juli kl 10.45 – 12.00 Campus Gotland, Cramérgatan 3, D 22 Vi Konsumenter i samarbete med Sveriges Konsumenter Konsumentföreningen…

Läs mer

Ladda ner bifogat dokument

Hur har konsumentorganisationerna påverkat antibiotika till djur?

Antibiotikaresistens en av våra viktiga ödesfrågor Trots tydliga uttalanden från WHO, FAO och EU ökar antibiotikaanvändningen och resistensen i många delar av världen. Uppsala Antibiotic Center ordnade en workshop den 8 maj. Den handlade om…

Läs mer

Ladda ner bifogat dokument

Viktig förebyggande djurskyddsregel ifrågasätts av riksdagen

Sedan 1973 har vi i Sverige haft en regel, som säger att innan man bygger nytt eller om för djur, så ska ritningarna granskas och godkännas från djurskyddsynpunkt. Granskningen görs av länsstyrelsens byggexperter. Regeln som…

Läs mer

Framtidens hållbara mat – hur ska vi välja?

I bilagan finner du Elin Röös, SLU presentation på Vi Konsumenters årsmöte den 8 april

Läs mer

Ladda ner bifogat dokument

Årsmöte 8 april

Årsmötet inleddes med ett seminarium där Elin Röös, SLU föreläste om hur vi ska kunna göra hållbara matval. Hon konstaterar att Rockströms planetens gränser ger en bra vägledning inom vilken ram den hållbara produktionen måste…

Läs mer

Årsmöte 8 april

Den 8 april 2019 ordnas årsmöte i Vi Konsumenter på Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien , Drottninggatan 95 B kl 18.00. kl 17 ordnas ett seminarium Framtidens hållbara mat – hur ska vi välja? Elin Röös,…

Läs mer

Ladda ner bifogat dokument

Vi Konsumenter på EAT Lancet- seminarium

På Kungliga Vetenskapsakademien ordnades den 18 januari ett seminarium där EAT Lancet-rapporten Food, Planet, Health presenterades. Initiativtagare var  Gunhild Stordalen tillsammans med Johan Rockström. Dessa initierade en bred studie kring hur vi kan uppnå en…

Läs mer