Vi Konsumenter är en ung, fristående och partipolitiskt obunden organisation för alla konsumenter.

Nyheter

BuchtUppvaktning17 jan2017

Konsument – och djurskyddsorganisationerna ställer krav på landsbygdsministern

Den 17 januari uppvaktade Vi Konsumenter, Djurskyddet Sverige, Djurens Rätt och Compassion in World Farming landsbygdsminister Sven Erik Bucht. Organisationerna ville framföra sin oro över Jordbruksverkets agerande i djurskyddsfrågor. Djurskyddet Sverige och Djurens Rätt överlämnade…

Läs mer

Ladda ner bifogat dokument
Västra riksdagshuset speglas i Strömmen. Blå himmel och vita moln.

Vi ställer krav på politikerna i klimatarbetet

Den 1 januari 2018 trädde den nya klimatlagen i kraft. Vi Konsumenter ingår i ett nätverk av organisationer som driver frågan kring att mäta och sätta mål för klimateffekterna av vår konsumtion det så kallade …

Läs mer

Ladda ner bifogat dokument
IMG_0595

Vi Konsumenters styrelse önskar en God Jul och Gott Nytt År

Styrelsen kan se bakåt på ett väldigt aktivt och spännande  2017. Om detta kommer vi berätta om i vårt nyhetsbrev i januari. Vi har beslutat att informera våra medlemmar mer kontinuerligt under nästa år och…

Läs mer

Four 3 day old Gloucester Old Spot piglets feeding from their mother

Konsument – och djurskyddsorganisationer ifrågasätter Jordbruksverket

Jordbruksverket har beslutat om att ändra djurskyddsreglerna för tidpunkten när smågrisar får avvänjas. Dessa trädde i kraft 1 december 2017. Jordbruksverkets föreskriftsändring har mött skarp kritik från djurskydd – och konsumentorganisationer och djurskyddsforskare vid SLU,…

Läs mer

Ladda ner bifogat dokument
Semin14nov2017Gunnar Rundgren

Djurens roll i en hållbar livsmedelsproduktion

Vid Vi Konsumenters seminarium den 14 november på Kungliga Skogs – och Lantbruksakademien höll Gunnar Rundgren en inledande intressant föreläsning kring hållbarhet i lantbruket och djurens roll i detta. Hans artikel i frågan bifogas för…

Läs mer

Ladda ner bifogat dokument
Semin14nov2017Hållbrhetskock

Årets hållbarhetskock

Vid Vi Konsumenters seminarium den 14 november på Kungliga Skogs – och Lantbruksakademien delade Vi Konsumenters styrelse ut diplom till årets hållbarhetskock KC Wallberg. KC är restauratör på Gubbhyllan, Skansen och Biologiska muséet. Motiveringen lyder:…

Läs mer

Panelendebatten

Hållbarhet och djurskydd är mervärden som stärker konkurrenskraften för svenskt kött

Den 14 november ordnade Vi Konsumenter, Världsnaturfonden WWF och Djurskyddet Sverige ett seminarium: Mindre men bättre kött. Intresset var stort och vi räknade in över 60 anmälningar med en bred representation av producent – djurskydd…

Läs mer

Ladda ner bifogat dokument
Four 3 day old Gloucester Old Spot piglets feeding from their mother

Vi Konsumenter uppvaktar GD för Jordbruksverket

Ordförande för Vi Konsumenter (VK) Gunnela Ståhle kommer tillsammans med tre djurskyddsorganisationer uppvakta GD Leif Dennerberg den 18 oktober med anledning av Jordbruksverkets hantering vid införande av ändringar i djurskyddsföreskrifterna.  Svenska konsumenter rankar djurskydd som…

Läs mer

betande kor

Seminarium kring kött den 14 november

MINDRE MEN BÄTTRE KÖTT – men vilket kött ska vi välja? Ska vi kanske välja danskt griskött i fortsättningen? När: Tisdag den 14 november kl 17.00 – 19.00 Var: Kungliga Skogs – och Lantbruksakademien, Drottninggatan…

Läs mer

Ladda ner bifogat dokument
K-märkt Johan

Utse årets hållbarhetskock

Vid sitt 10-års-jubileum 2014 utsåg Vi Konsumenter en hållbarhetskock. Det blev Johan Gottberg (se bilden), från restaurangen K-märkt i Garnisonen i Stockholm. Nu är det dags igen Vår belöningsmottagare är en kock med fokus på…

Läs mer