Vi Konsumenter är en ung, fristående och partipolitiskt obunden organisation för alla konsumenter.

Nyheter

KSLA29nov20182

Vilka mervärden är viktiga för oss konsumenter

Kungliga Skogs – och Lantbruksakademin ordnade den 29 november ett seminarium kring mervärden på mat. Ett bra program med intressanta presentationer från bl a Axfood och ICA. Åsa Domeij redogjorde för Axfoods senaste konsumentstudie, där…

Läs mer

Ladda ner bifogat dokument
ChristinaNordin21nov2018

Vi Konsumenter vill ha dialog med GD för Jordbruksverket

Det samlade djurskyddet och Vi Konsumenter var under hösten 2017 starkt kritiska till jordbruksverkets ändrade djurskyddsregler för gris. Man fick inget gehör för förslag till att ändra reglerna i mer djurvänlig riktning trots 100 000 namnunderskrifter…

Läs mer

Vikonsumenter13november2018

Spännande seminarium kring e-handel med mat

Den 13 november ordnade Vi Konsumenter ett välbesökt seminarium kring digitaliseringen av handeln med mat. E-handeln med mat ökar internationellt och också i Sverige. Utvecklingen är oundviklig och har både möjligheter och risker för oss…

Läs mer

KRAV

Digitaliseringen och framtidens dagligvaruhandel – var är vi på väg och vad innebär det för oss konsumenter?

Nu är pogrammet färdigt och inbjudan finns till det spännande seminariet den 13 november För att förstå vilka trender som driver förändringen och vad som blir nästa steg i utvecklingen har Vi Konsumenter bjudit in…

Läs mer

Ladda ner bifogat dokument
grisar_i_snö

Skriv på, för att släppa loss EU:s djur i bur

I EUs finns miljontals lantbruksdjur som lever sina liv i burar. Mängder av värphöns i Europa finns i burar, som visseligen måste ha reden , sittpinnar och sandbad, men ändå innebär stora begränsningar i hönsens…

Läs mer

Ladda ner bifogat dokument
image4-2

Boka 13 november för ett spännande framtidsseminarium!

Vi Konsumenter har bjudit in några av de viktigaste och mest spännande aktörerna inom den digitala handeln med mat till ett seminarium kring digitaliseringen och framtidens dagligvaruhandel. En stor aktör från Storbritannien, ett ledande e-handelsföretag…

Läs mer

bokenas-kor-3

Är fri handel med djur viktigare än djur – och folkhälsa?

I en debattartikel i Aftonbladet 15 september har Vi Konsumenter, Sveriges Konsumenter, LRF och Sveriges Veterinärförbund kritiserat den dåvarande regeringen för att inte driva frågan tillräckligt stark kring möjlighetena för Sverige att även i fortsättningen…

Läs mer

AlmedalenSeminVK2juli2018

Fullsatt seminarium kring livsmedelsstrategin i Almedalen

Intresset var mycket stort för Vi Konsumenters seminarium i Almedalen den 2 juli. Man räknade till drygt 90 personer som lyssnade till när Madeleine van der Veer, WWF frågade ut Christina Nordin, GD Jordbruksverket, Annica…

Läs mer

Visby-Almedalen

Almedalseminarium den 2 juli

Hur går det med livsmedelsstrategin – egentligen? Det hoppas vi får svar på – åtminstone delvis, på vårt seminarium i Almedalen den 2 juli. Vi är Vi Konsumenter, Sveriges Konsumenter, Världsnaturfonden WWF, World Animal Protection…

Läs mer

Four 3 day old Gloucester Old Spot piglets feeding from their mother

Gott resistensläge hos bakterier från svenska djur

Den 29 maj presenterades den s k Swedres- Svarm-rapporten för 2017. Rapporten, som är den 18:e rapporten redovisar årligen förbrukningen av antibiotika till människor och djur i Sverige och resistensutvecklingen och är också underlag för…

Läs mer