Vi Konsumenter är en ung, fristående och partipolitiskt obunden organisation för alla konsumenter.

Nyheter

Four 3 day old Gloucester Old Spot piglets feeding from their mother

Förslag till ny djurskyddslag

Vi Konsumenter tillsammans med det samlade svenska djurskyddet har i en debattartikel i Svenska Dagbladet argumenterat för att riksdagen ska anta förslag till ny djurskyddslag. Den gamla djurskyddslagen är från 1988. Alliansen tillsatte djurskyddsutredningen, som…

Läs mer

Panelendebatten

Jordbruksverket får en ny generaldirektör

Regeringen har utsett Christina Nordin som ny generaldirektör för Jordbruksverket fr. o m den 16 april. Vi konsumenter bjöd in Christina Nordin till sitt seminarium den 14 november kring mindre men bättre kött (Christina i…

Läs mer

Korvfestivalen10mars2018

Märkning av mat diskuterades på Korvfestivalen

En väl besökt Korvfestival ägde rum på Nacka Strand 10 och 11 mars. Ett kort seminarium lett av Ulf Elfving hölls kring livsmedelsmärkning där Vi Konsumenter representerades av Gunnela Ståhle och Svenskt Kött av Elisabeth…

Läs mer

CAP20febr2018

Överläggningar kring EU:s jordbrukspolitik

Näringsdepartementet bjöd den 20 februari in brett till s k sak-debatt kring EU:s jordbrukspolitik f r om 2020. Stödet till EUs jordbrukare beror på hur budgeten utvecklar sig efter Brexit. Som nettoinbetalare vill Sverige minska…

Läs mer

BuchtUppvaktning17 jan2017

Konsument – och djurskyddsorganisationerna ställer krav på landsbygdsministern

Den 17 januari uppvaktade Vi Konsumenter, Djurskyddet Sverige, Djurens Rätt och Compassion in World Farming landsbygdsminister Sven Erik Bucht. Organisationerna ville framföra sin oro över Jordbruksverkets agerande i djurskyddsfrågor. Djurskyddet Sverige och Djurens Rätt överlämnade…

Läs mer

Ladda ner bifogat dokument
Västra riksdagshuset speglas i Strömmen. Blå himmel och vita moln.

Vi ställer krav på politikerna i klimatarbetet

Den 1 januari 2018 trädde den nya klimatlagen i kraft. Vi Konsumenter ingår i ett nätverk av organisationer som driver frågan kring att mäta och sätta mål för klimateffekterna av vår konsumtion det så kallade …

Läs mer

Ladda ner bifogat dokument
IMG_0595

Vi Konsumenters styrelse önskar en God Jul och Gott Nytt År

Styrelsen kan se bakåt på ett väldigt aktivt och spännande  2017. Om detta kommer vi berätta om i vårt nyhetsbrev i januari. Vi har beslutat att informera våra medlemmar mer kontinuerligt under nästa år och…

Läs mer

Four 3 day old Gloucester Old Spot piglets feeding from their mother

Konsument – och djurskyddsorganisationer ifrågasätter Jordbruksverket

Jordbruksverket har beslutat om att ändra djurskyddsreglerna för tidpunkten när smågrisar får avvänjas. Dessa trädde i kraft 1 december 2017. Jordbruksverkets föreskriftsändring har mött skarp kritik från djurskydd – och konsumentorganisationer och djurskyddsforskare vid SLU,…

Läs mer

Ladda ner bifogat dokument
Semin14nov2017Gunnar Rundgren

Djurens roll i en hållbar livsmedelsproduktion

Vid Vi Konsumenters seminarium den 14 november på Kungliga Skogs – och Lantbruksakademien höll Gunnar Rundgren en inledande intressant föreläsning kring hållbarhet i lantbruket och djurens roll i detta. Hans artikel i frågan bifogas för…

Läs mer

Ladda ner bifogat dokument
Semin14nov2017Hållbrhetskock

Årets hållbarhetskock

Vid Vi Konsumenters seminarium den 14 november på Kungliga Skogs – och Lantbruksakademien delade Vi Konsumenters styrelse ut diplom till årets hållbarhetskock KC Wallberg. KC är restauratör på Gubbhyllan, Skansen och Biologiska muséet. Motiveringen lyder:…

Läs mer