Vi Konsumenter är en ung, fristående och partipolitiskt obunden organisation för alla konsumenter.

Nyheter

Antibiotikarapport1996

Hur har konsumentorganisationerna påverkat antibiotika till djur?

Antibiotikaresistens en av våra viktiga ödesfrågor Trots tydliga uttalanden från WHO, FAO och EU ökar antibiotikaanvändningen och resistensen i många delar av världen. Uppsala Antibiotic Center ordnade en workshop den 8 maj. Den handlade om…

Läs mer

Ladda ner bifogat dokument
Four 3 day old Gloucester Old Spot piglets feeding from their mother

Viktig förebyggande djurskyddsregel ifrågasätts av riksdagen

Sedan 1973 har vi i Sverige haft en regel, som säger att innan man bygger nytt eller om för djur, så ska ritningarna granskas och godkännas från djurskyddsynpunkt. Granskningen görs av länsstyrelsens byggexperter. Regeln som…

Läs mer

ElinRöös

Framtidens hållbara mat – hur ska vi välja?

I bilagan finner du Elin Röös, SLU presentation på Vi Konsumenters årsmöte den 8 april

Läs mer

Ladda ner bifogat dokument
VKårsmöte8april2019

Årsmöte 8 april

Årsmötet inleddes med ett seminarium där Elin Röös, SLU föreläste om hur vi ska kunna göra hållbara matval. Hon konstaterar att Rockströms planetens gränser ger en bra vägledning inom vilken ram den hållbara produktionen måste…

Läs mer

ElinRöös

Årsmöte 8 april

Den 8 april 2019 ordnas årsmöte i Vi Konsumenter på Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien , Drottninggatan 95 B kl 18.00. kl 17 ordnas ett seminarium Framtidens hållbara mat – hur ska vi välja? Elin Röös,…

Läs mer

Ladda ner bifogat dokument
EATLancet18jan2019

Vi Konsumenter på EAT Lancet- seminarium

På Kungliga Vetenskapsakademien ordnades den 18 januari ett seminarium där EAT Lancet-rapporten Food, Planet, Health presenterades. Initiativtagare var  Gunhild Stordalen tillsammans med Johan Rockström. Dessa initierade en bred studie kring hur vi kan uppnå en…

Läs mer

PaulSvenson4 jan20182

Årets hållbarhetskock 2018

Vid Vi Konsumenters seminarium den 13 november 2018 presenterades årets hållbarhetskock Paul Svenson, Fotografiska. Paul kunde inte motta sitt diplom den dagen. Men den 4 januari överlämnade Gunnela Ståhle och Christina Möller diplomet till en…

Läs mer

vkstyr18

Vi närmar oss år 2019

Snart är det nyårsafton. Vi Konsumenter ser tillbaka på ett som tidigare händelserikt år 2018. Vid årsmötet i april föreläste frilansjournalisten Jenny Jewert om boken: Varning för mat. Jenny har uppmärksammats av tidningen Land Lantbruk,…

Läs mer

KSLA29nov20182

Vilka mervärden är viktiga för oss konsumenter

Kungliga Skogs – och Lantbruksakademin ordnade den 29 november ett seminarium kring mervärden på mat. Ett bra program med intressanta presentationer från bl a Axfood och ICA. Åsa Domeij redogjorde för Axfoods senaste konsumentstudie, där…

Läs mer

Ladda ner bifogat dokument
ChristinaNordin21nov2018

Vi Konsumenter vill ha dialog med GD för Jordbruksverket

Det samlade djurskyddet och Vi Konsumenter var under hösten 2017 starkt kritiska till jordbruksverkets ändrade djurskyddsregler för gris. Man fick inget gehör för förslag till att ändra reglerna i mer djurvänlig riktning trots 100 000 namnunderskrifter…

Läs mer