Vi Konsumenter är en ung, fristående och partipolitiskt obunden organisation för alla konsumenter.

Konsument – och djurskyddsorganisationer ifrågasätter Jordbruksverket

söndag 17 december 2017

Jordbruksverket har beslutat om att ändra djurskyddsreglerna för tidpunkten när smågrisar får avvänjas. Dessa trädde i kraft 1 december 2017. Jordbruksverkets föreskriftsändring har mött skarp kritik från djurskydd – och konsumentorganisationer och djurskyddsforskare vid SLU, som tidigare skrivits om på hemsidan.  Eftersom Jordbruksverket helt avstått från att gå sina kritiker till mötes har de samlade konsument -och djurskyddsorganisationerna ifrågasatt Jordbruksverkets hantering av djurskyddet i en debattartikel på Brännpunkt Svenska Dagbladet 11 december. Efter att Jordbruksverket inkommit med replik har vi inkommit med slutreplik 15 december.
Samtliga artiklar finns på www.svd.se/debatt. I bilagan hittar du de två artiklarna med konsument – och djurskydd som  avsändare

Ladda ner bifogat dokument

Fler Nyheter

söndag 26 januari 2020
Nytt år
tisdag 17 december 2019
Årets hållbarhetskock
tisdag 17 december 2019
Samtal om växtbaserad mat
söndag 3 november 2019
Svenska Mervärden