Vi Konsumenter är en ung, fristående och partipolitiskt obunden organisation för alla konsumenter.

Sänk inte svenskt djurskydd! Vi Konsumenter vill ha samråd!

torsdag 15 juni 2017

Vi Konsumenter tillsammans med det samlade svenska djurskyddet har riktat en skrivelse till landsbygdsministern Sven- Erik Bucht, med tydliga budskap. Vi är kritiska till Jordbruksverkets förslag till nya djurskyddsföreskrifter, som innebär en sänkning av det svenska djurskyddet. Detta är i konflikt med regeringens ambition. Vi kräver också att en översyn av föreskrifter måste bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet. Översyn bör ske i det vetenskapliga rådet, som regeringen har beslutat att tillsätta inom ramen för livsmedelsstrategin. Dessutom kräver vi samråd med djurskydd – och konsumentorganisationer innan Jordbruksverket lägger förslag till ändringar.

Ladda ner bifogat dokument

Fler Nyheter

söndag 26 januari 2020
Nytt år
tisdag 17 december 2019
Årets hållbarhetskock
tisdag 17 december 2019
Samtal om växtbaserad mat
söndag 3 november 2019
Svenska Mervärden