Vi Konsumenter är en ung, fristående och partipolitiskt obunden organisation för alla konsumenter.

Ditt antibiotikaavtryck

SONY DSC

Inbjudan till seminarium under Almedalsveckan 2014

Ditt antibiotikaavtryck

– Konsumentens val av kött och råvarans betydelse för utveckling av antibiotikaresistens

Tid: Onsdagen 2 juli 2014 kl 10.30 -12.30

Plats: Sal F14, Björkanderska magasinet, Skeppsbron, Visby, Gotland.

Arrangörer: Svenska Djurhälsovården och Vi Konsumenter

Program

Inledning

Gunnela Ståhle, ordförande i Vi Konsumenter, inleder med att belysa de svårigheter man som medveten konsument har om man vill välja kött som ger ett lågt antibiotikaavtryck.

Kort om antibiotikaanvändningen i världen

Jenny Lundström, antibiotikaexpert på Svenska Djurhälsovården, ger en kort beskrivning av antibiotikaanvändningen och resistensläget inom djurhållningen i världen genom att beskriva skillnader i antibiotikaavtryck utifrån djurslag, uppfödningsform och ursprungsland.

Paneldiskussion

Paneldiskussion med följande deltagare:

Dagligvaruhandeln: Åsa Domeij, miljöchef Axfood

Livsmedelsindustrin: Anneli Lundell, kvalitets- och miljödirektör, HK Scan Sverige

Restaurangsektorn: Sara Sundquist, miljöstrateg, Visita

Politiken: Pyry Niemy (s) och Åsa Coenraads (m), ledamöter Miljö- och Jordbruksutskottet

Ann-Helen Meyer von Bremen, Uttryck AB, är moderator för diskussionen.

Bakgrund

Riksdagen har definierat generationsmålet på följande sätt:

”Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser.”

I detta ligger också att konsumtionsmönstren av varor och tjänster orsakar så små miljö- och hälsoproblem som möjligt. Ett ansvarstagande som inte bara handlar om vilka miljö- och hälsoeffekter verksamheterna inom Sverige orsakar, utan också vilka effekter produktionen av de varor som konsumeras i Sverige har orsakat, oberoende var produktionen har skett.

I antibiotikafrågan blir detta extremt tydligt. Sverige importerar idag nästan 50 % av det kött som konsumeras. Samtidigt använder den svenska djuruppfödningen minst antibiotika i EU, räknat per kg levande vikt, och skillnaderna mellan minsta och största användning mellan olika länder är stor, nästan en faktor 40.

Bakterier resistenta mot olika antibiotika ökar oroande snabbt runt om i världen, och det är något som gör att vanliga infektioner blir svårare att bota. Världshälsoorganisationen (WHO) menar att antibiotikaresistenta bakteriestammar är ett av våra största globala folkhälsoproblem. Ju högre förbrukningen är i samhället desto större är risken att bakterier utvecklar motståndskraft mot antibiotika.

Lunchmacka

Som avslutning på seminariet kommer vi att bjuda på en lunchmacka, så om ni behöver hasta vidare till ett annat evenemang direkt efter så behöver ni inte springa iväg helt utsvultna.

Välkomna önskar

Svenska Djurhälsovården och Vi Konsumenter

SvDHV jpg

 

ViKonsumenter_logotype

 

 

 

»Läs om evenemanget i Almedalsveckans officiella program

»Till inbjudan till seminariet

»AntibiotikaförsäljnEU2011ESVAC (diagram)