Vi Konsumenter är en ung, fristående och partipolitiskt obunden organisation för alla konsumenter.

Årsmöte 2014

Årsmöte 2014 i föreningen Vi Konsumenter hölls tisdagen den 8 april i Kungliga Skogs- och Lantbruksakademins lokaler i Stockholm.

Mötet inleddes traditionsenligt med en föreläsning och avslutades med en middag med husmanskost-tapas.

Föreläsning om mat och mervärden

Forskaren Cecilia Mark-Herbert från Lantbruksuniversitetet, SLU, var i år inbjuden som föreläsare.

Cecilia har forskat kring mervärden, mat och socialt ansvarstagande, och delade med sig av en del intressanta resultat hennes forskning gett. Det är en fråga som känns särskilt angelägen i dagsläget, och ligger i linje med Vi Konsumenters prioritering av livsmedel och hållbarhet.

Cecilia kallade sin föreläsning ”Medveten marknadsföring-Vad får du för pengarna när du köper mat?”

Ladda ner föreläsningen här.

»Medveten marknadsföring-Vad får du för pengarna när du köper mat?

Årsmöte

Så snart protokollet från årsmötet är justerat kommer det att publiceras här på hemsidan.

Styrelsen

Årsmötet valde att gå på valberedningens linje och återvalde Gunnela Ståhle på två år.

Nyval av två styrelsemedlemmar, Inger Helgesson och Eila Ljungström. Christina Möller och Gunilla Blixt har båda ett år kvar av sina respektive mandatperioder.

Jan Erik Nyberg, som avböjt omval, hade tyvärr inte möjlighet att närvara för att ta emot en blomsterkvast. Såväl medlemmar som styrelse framhöll en önskan om att tacka Jan Erik för hans insatser och engagemang i Vi Konsumenters styrelse. Ett tack riktades också till den adjungerade kassören Jenny Lundström, som avgick vid årsmötet.

Styrelsens konstituerande möte hölls den 16 april, och arbetsuppgifterna fördelades bland de nya medlemmarna enligt följande:

Gunnela Ståhle, ordförande
Gunilla Blixt, vice ordförande
Christina Möller, sekreterare
Eila Ljungström, kassör
Inger Helgesson, ledamot

»Läs mer om Vi Konsumenters styrelse 

 

På bilderna: Årsmötets sekreterare Christina Möller och ordförande Eskil Arvidsson.

Nya styrelsen: Christina Möller, Inger Helgesson, Gunilla Blixt och Gunnela Ståhle. Saknas på bilden gör Eila Ljungström.

Gun Löfqvist, sammankallande i valberedningen, tackas för gott arbete av ordförande Gunnela Ståhle.

Bill Larsson, revisor, Nore Johansson, Gun Löfqvist och Inger Helgesson.

Middag

Efter årsmötet avåts en god middag med ogrässoppa, husmanskost-tapas och rabarbersymfoni. Som vanligt stod Christina Möller för matlagningen.