Vi Konsumenter är en ung, fristående och partipolitiskt obunden organisation för alla konsumenter.

Nyhetsbrev maj 2024: Svenska kors rätt till sommarlov

onsdag 22 maj 2024

Svenska kors rätt till sommarlov
Sedan oktober förra året driver Vi Konsumenter (VK) tillsammans med djurskyddsorganisationer m fl kampanjen www.jagvillbeta.nu. Nu har närmare 70 000 skrivit under uppropet, som ska överlämnas till landsbygdsministern. VK skrev tillsammans med tolv konsument-, djurskydds-, veterinär- och miljöorganisationer under debattartikeln i Svenska Dagbladet ”Stå upp för kornas rätt att få beta” den 4 maj. Samma dag kom DN med ett helt uppslag i frågan ”Mjölkkornas betesrätt kan tas bort”. Frågan har lyfts i Uppsala Nya Tidning, P 1, Ekot, Rapport, TV4 och flera andra radioprogram. Vi organisationer har gett replik till Sveriges Mjölkbönder och Företagarna i SvD och till LRF i Aftonbladet. Finns på www.vikonsumenter.org.

Seminarium i Almedalen 26 juni
Inbjudan har skickats ut tidigare. Seminariet ordnas av VK tillsammans med World Animal Protection, WWF, Världsnaturfonden och Sveriges Konusmenter. Vi gläder oss att i panelen se representanter för bönderna, mejeri – och slakt och charkuteriföretagen och dagligvaruhandeln. Det är just nu väldigt angeläget att kartlägga hur aktörer/intressenter i livsmedelskedjan ser på svenska mervärden för att stärka konkurrenskraften och kunna försvara svensk mat i relation till import. Inte minst är detta aktuellt i relation till utredningen ”Stärkt konkurrenskraft för livsmedelsproducenter och ett starkt djurskydd”. Välkomna till frukost kl 08.00 i samband med vårt seminarium i sal B 11, högskolan.

Utredningen Stärkt konkurrenskraft för livsmedelsproducenter och ett starkt djurskydd LI 2023:1
Rapport från utredaren skulle lämnas den 30 juni. Utredaren har begärt förlängning med två månader, men i dagsläget inte fått besked. Förutom djurskyddsfrågor diskuteras ett antal andra åtgärder som kan stärka konkurrenskraften. Underlaget bygger till stor del på inspel från primärproduktionen. Gunnela Ståhle, nominerad av Sveriges Konsumenter som expert i utredningen har spelat in ökade möjligheter att utnyttja den EU-gemensamma jordbrukspolitiken CAP med investeringsstöd, kompensationsstöd, ökat betesmarkstöd och stöd till naturbete samt djurvälfärdsstöd. Sannolikt finns också potential att höja effektiviteten, varför det nya rådgivningsnavet vid RISE är positivt. Viktiga aktörer som påverkar konkurrenskraften, men som saknas i utredningen, är övriga delar av livsmedelskedjan d v s exempelvis mejerier, slaktföretag och dagligvaruhandeln.

Livsmedelstrategin 2.0
Den 18 april bjöd landsbygdsministern Peter Kullgren in till en halvdag. Alla var där och VK blev inbjudna eftersom vi gjort inspel och två gånger uppvaktat statssekreteraren förra året. Tre utredningar presenterades bl a den tidigare nämnda. Björn Hellman, VD för livsmedelsföretagen redogjorde för USP:ar för svensk livsmedelsproduktion. I topp låg: Världsledande när det gäller god djurvälfärd och extremt låg antibiotikaanvändning. Företagspanelen talade mycket om klimatåtgärder, medan biologisk mångfald lyste med sin frånvaro. En reviderad livsmedelstrategi 2.0 väntas i höst.

Vi Konsumenter (VK) hoppas på fortsatt stöd för vårt arbete för en hållbar och hälsosam produktion och konsumtion av mat. Alla insatser i föreningen drivs av ideella krafter. Medlemsavgiften till föreningen Vi Konsumenter 250 kr betalas till postgiro 41 80 03 -0 eller Swish 123 345 1804. Glöm inte att ange avsändare och gärna mail-adress. Vi tackar för ert stöd.

Gunnela Ståhle
Mariell Juhlin
Christina Möller
Carina Lundgren
Sören Persson
Inger Helgesson
Anders Engström