Vi Konsumenter är en ung, fristående och partipolitiskt obunden organisation för alla konsumenter.

Aftonbladet: VK m fl i debatt med LRF

fredag 17 maj 2024

Det pågår ju glädjande nog en debatt om betesrättens vara eller inte vara i denna kosläppens tid. Senast, 2024-05-16, gav sig LRF, Lantbrukarnas Riksförbund, ut med en artikel i Aftonbladet, läs här.

Redan dagen efter, 2024-05-17, kom slutrepliken från VK och de andra debattörerna, läs den här.