Vi Konsumenter är en ung, fristående och partipolitiskt obunden organisation för alla konsumenter.

UNT: 1500 kor ska hållas inomhus i ett år i forskningssyfte

söndag 5 maj 2024

UNT, Upsala Nya Tidning, har likt många andra tidningar uppmärksammat att beteskravet är i fara, dvs att det kan bli tillåtet att låta korna stå inomhus under hela året.

I ett experiment ska 1500 kor, bland annat i Uppsala län, inte tillåtas att vara utomhus på ett år. Experimentet finansieras av LRF, Lantbrukarnas Riksförbund, som anser att många kor numera är frigående inomhus och därför inte behöver utevistelse på samma sätt.

Tyvärr är artikeln låst, kan bara läsas till viss del och därför publicerar vi den som en pdf-fil.

Lär artikeln här!