Vi Konsumenter är en ung, fristående och partipolitiskt obunden organisation för alla konsumenter.

Nyhetsbrev oktober 2023: Stöd vår kampanj för kornas rätt att beta!

tisdag 10 oktober 2023

Skriv på för svenska nötkreaturs rätt att beta:  www.jagvillbeta.nu

Sedan många år har Vi Konsumenter tillsammans med djurskyddsorganisationer och konsumentorganisationer kämpat för den svenska djurskyddslagstiftningens krav att mjölkkor ska ha rätt att beta sommartid.  Senast var det genom en debattartikel i Land Lantbruk i somras. Gunnela Ståhle är expert i regeringens utredning ”Stärkt konkurrenskraft för livsmedelsproducenter och ett starkt djurskydd, LI 2023:01”. I utredningsdirektivet nämns det svenska beteskravet som en svensk särregel som kan påverka lantbrukets konkurrenskraft. Därför är det så viktigt att berätta för landsbygdsministern vad svenska medborgare vill och initiera en kampanj.

Bakom kampanjen står Sveriges fyra största djurskyddsföreningar Djurens Rätt, World Animal Protection, Djurskyddet Sverige och Svenska Djurskyddsföreningen samt konsumentorganisationen Vi Konsumenter. Syftet med kampanjen är att skapa opinion för den idag lagstadgade betesrätten för mjölkkor, men att även utöka betesrätten till att gälla även kalvar och andra nötdjur.

Få frågor har ett så starkt mervärde som betande kor. Vi ser att många företag också använder kor på bete i sin marknadsföring. Betande kor är ett viktigt mervärde inte bara för svenska mjölkprodukter utan rent allmänt för svenskt lantbruk. Detta har också pekats ut av Svensk Dagligvaruhandel. Vi Konsumenter har också tillsammans med Världsnaturfonden, WWF, Naturskyddsföreningen, Konsumentföreningen Stockholm och Sveriges Konsumenter framfört till svensk dagligvaruhandel och i debattinlägg i lantbruksmedia att vi vill veta om köttet kommer från betande djur. Tyvärr bromsar här slakterier och nötköttsuppfödare.

Lantbrukarnas Riksförbund driver sedan 2020 att beteskravet ska var mer flexibelt och att kor som hålls i lösdriftssystem inte ska behöva släppas ut på bete. Kristdemokraterna skriver i sitt Landsbygdsprogram att man vill kunna ”ge möjlighet till undantag från beteskravet”. I våras fick VÄXA Sverige tillstånd för ett djurförsök där 1500 mjölkkor kommer att hållas inomhus hela året. Det finns med andra ord starka krafter som verkar för att ta bort eller inskränka kors rätt till bete. Vi hoppas på att många vill underteckna det viktiga uppropet på www.jagvillbeta.nu

Hälsningar från styrelsen
Gunnela Ståhle
Mariell Juhlin
Christina Möller
Carina Lundgren
Sören Persson
Inger Helgesson
Anders Engström