Vi Konsumenter är en ung, fristående och partipolitiskt obunden organisation för alla konsumenter.

Full fart redan tidigt i början av 2023!

söndag 5 februari 2023

Nu är Vi Konsumenter i full fart igen. VK:s ordförande Gunnela Ståhle arbetar med tusen saker, som exvis remissvar på (bokstavligen) tunga utredningar. Vår sekreterare Christina Möller arbetar för fullt med de nya landskapsmåltiderna m. a. a. att Stockholm i år är Europas gastronomiska huvudstad. Bland annat, hon har också tusen järn i elden!
Vi andra försöker hålla jämna steg…
Planeringen av vårt årsmöte i april har påbörjats, som ni vet brukar det förutom årsmöteshandlingar även innebära ett intressant föredrag och sedan sagolikt god förtäring. Nu kör vi!

PS Du har väl inte glömt att betala din medlemsavgift? Betala 250 kr till postgiro 41 80 03 -0 eller Swish 123 345 1804.
Glöm inte att ange avsändare och e-postadress. Tack för ditt stöd!