Vi Konsumenter är en ung, fristående och partipolitiskt obunden organisation för alla konsumenter.

Replik från Växa Sverige: ”Vi vill förbättra för mjölkkorna”

torsdag 5 januari 2023
Växa Sverige vill veta hur korna påverkas av inomhusvistelse, skriver Fredrik von Unge i en replik.

Flera djurskyddsorganisationer oroar sig i UNT (22/12 2022) över ett kommande forskningsprojekt om svenska mjölkkors djurvälfärd som vi på Växa ansökt om att genomföra. De kan vara lugna. Vi vill inte försämra den, bara förstå den bättre. Utvecklingen i den svenska mjölkproduktionen har skett i rasande takt. Den snabba teknikutvecklingen innebär bland annat att många mjölkbönder har dagsaktuell information om kons hälsa och produktion.

Sammantaget lever i dag ungefär 70-80 procent av de svenska mjölkkorna i lösdriftsstallar. I dessa stallmiljöer rör sig korna fritt mellan foderplats, mjölkning och viloplats. Men vad säger forskningen om djurvälfärden i lösdrift? Mår djuren sämre om de exempelvis inte har tillgång till bete?

Svaret är att forskningen inte säger mycket alls. En stor internationell litteraturstudie från ”Oxford Systematic Review” slog i höstas fast att det behövs mer kunskap på området innan det går att dra några tydliga slutsatser. Det är just det som vårt forskningsprojekt syftar till. Vi vill tillsammans med forskare och veterinärer studera ett stort antal djurvälfärdsparametrar i sju besättningar under ett helt år. Hur påverkas exempelvis renhet, skador, rörelse och hull av inomhusvistelsen?

Vi är övertygade om att svaren vi får – helt oavsett om djurvälfärden förbättras eller försämras – är en viktig kunskapskälla för den svenska mjölkproduktionen. Mer forskning kan aldrig vara problemet, alldeles oavsett om det finns många eller starka åsikter i ett ämne.

Fredrik von Unge, försöksledare, Växa Sverige