Vi Konsumenter är en ung, fristående och partipolitiskt obunden organisation för alla konsumenter.

Nyhetsbrev december 2022: Antibiotikaresistens och bondekritik

torsdag 1 december 2022

Antibiotikaresistens är en smygande pandemi

Antibiotikaresistens (AMR) orsakade 1,29 miljoner dödsfall i världen 2019. Det innebär att bekämpningen av AMR är en oerhört viktig kamp, som måste fortsätta. Det finns bara en väg framåt – friska människor och djur behöver inte antibiotika. Förebyggande åtgärder som hälsovård, vårdhygien, smittskydd och att bygga upp god immunitet är viktigt, liksom ”prudent use” (ansvarsfull användning). WHO anger årligen World Antimicrobial Awareness week, 18 – 24 november, Preventing antimicrobial Resistance together. Den veckan ordnades för tionde året i rad Antibiotikaforum i Stockholm under ordförandeskap av Folkhälsomyndigheten och Jordbruksverket tillsammans med 24 andra myndigheter. Nya socialministern Jacob Forssmed talade med stort engagemang i frågan. Här finns inga politiska motsättningar.

Föreningen Vi Konsumenter har prioriterat frågan kring AMR sedan många år och deltar i myndighetsnätverk kring antibiotika till djur. Vi har deltagit i utvecklingen av Axfoundations upphandlingskriterier och också uppmuntrat BEUC (den europeiska konsumentorganisationen) att agera i frågan. Och nu kom en viktig remiss till VK från Näringsdepartementet: Friska djur behöver inte antibiotika – bättre verkan genom internationell påverkan SOU 2022:43.

Antibiotika används till människor och djur och även inom växtodlingen. Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA) har nyligen gett ut en värdefull tidskrift ”Miraklet som skapade ett monster” 2, 2022.  Skriften tar upp den svåra frågan kring spridning av antibiotika i miljön genom bl a utsläpp från läkemedelsfabriker i Indien och Kina. Det här en fråga som Sverige har försökt driva i samband med nya läkemedelsförordningar, men Läkemedelsverkets Fredrik Hulthén tvingas svara att Sverige inte lyckades få med detta i den nya veterinärläkemedelsförordningen. VK och Naturskyddsföreningen försökte 2020. Det är en fråga som Sverige på bred front borde fortsätta att driva.

Här kan ni läsa mer:

https://gunnela.nu/2022/11/19/antibiotikaresistens-en-smygande-pandemi/

https://gunnela.nu/2020/02/23/svenska-krav-pa-lagt-pris-kan-bidra-till-okad-risk-for-antibiotikaresistens/

 

Skarp bondekritik mot nya nordiska näringsrekommendationer

Bondeorganisationerna i Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige har i ett brev till Nordiska rådet riktat skarp kritik mot det arbete som pågår under ledning av det norska hälsodirektoratet för att utveckla nya kostrekommendationer som ska inkludera hållbarhetsaspekter. Man vänder sig mot att man har nyttjat Chatham House och inte nationella hållbarhetsexperter. Man kritiserar en ensidig fokusering på klimatfrågan som en miljöfråga och därmed behovet av ett systemskifte från animalier till växtbaserade produkter. Ett sådant skifte i Norden skulle allvarligt drabba försörjningsförmågan, sysselsättning, ekonomi och inte minst den biologiska mångfalden. I Norden är gräsätande och betande djur av väsentlig betydelse. Man kritiserar också metodval och att det vetenskapliga angreppssättet som bias. Chatham House har refererat till EAT Lancet 2019 utan att referera till den kritik som framförts på rapporten. KSLA framförde liknande synpunkter till norska Helso-direktoratet och svenska Livsmedelsverket i augusti i år.

 

God Jul och Gott Nytt år

Ät gott och må bra! Välj gärna svenska råvaror så gynnar ni svenska bönder och svensk försörjningsförmåga. Så hörs och ses vi 2023!

Hälsningar från styrelsen
Gunnela Ståhle
Mariell Juhlin
Christina Möller
Carina Lundgren
Sören Persson
Inger Helgesson
Anders Engström