Vi Konsumenter är en ung, fristående och partipolitiskt obunden organisation för alla konsumenter.

Nyhetsbrev maj 2022

onsdag 25 maj 2022

Nya nordiska näringsrekommendationer

I juni 2023 kommer nya näringsrekommendationer att publiceras. Arbetet finansieras av nordiska ministerrådet, leds av norska Helsedirektoratet och genomförs med stöd av nordiska experter. Svenska Livsmedelsverket deltar i arbetsgrupp och styrgrupp. De uppdaterade näringsrekommendationerna ska i ökad omfattning integrera miljömässig hållbarhet. I det arbetet har NNR2022 projektet etablerat ett samarbete med Chatham House i London. Chatham House ska leda arbetet med att samla bakgrunds-dokumentation för att integrera den miljömässiga hållbarheten i näringsrekommenda-tionerna. Arbetet avrapporteras på ett webbinarium 25 maj. NNR2022 – status – Helsedirektoratet.

Nordiska näringsrekommendationer har inflytande på utvecklingen av konsumtionen av livsmedel i de nordiska länderna. Rekommendationerna används ofta som underlag för offentliga måltider och rekommenderas i många sammanhang. Detta påverkar livsmedelsproduktionen och jordbruket i regionen. Det finns en oro över att riktvärden från EAT Lancet, som publicerades i januari 2019, ska ha ett för stort inflytande. Det nordiska jordbruket, och inte minst Sverige med sin 16 miljökvalitetsmål behöver betande djur och vallodling för att klara miljömålen. Och grisar och fjäderfä för att minska svinnet i livsmedelsproduktionen.

Rådet för hållbar konsumtion
Livsmedelsverket (SLV) har fått/gett sig en ny instruktion. Uppgiften att jobba för en hållbar livsmedelskonsumtion har tydliggjorts. ”Hållbar” täcker in även hälsosam. Det innebär bl a att de ska informera bredare än kostråden. Tidigare talades om att främja konsumentens medvetna val men nu ska verket ”bidra till att skapa samhälleliga förutsättningar”. Detta är ett större skifte bort från individens ansvar till ett mer samhälleligt ansvar.
Myndigheten ska vara ansvarig för nationell samordning inom hållbar livsmedelskonsumtion samt stötta aktörer och andra myndigheter. SLV har regeringsuppdraget kring salt och energitäta näringsfattiga livsmedel som redovisades. Tio myndigheter inklusive länsstyrelserna har bedrivit ett syntesarbete kring hållbara livsmedelssystem. Man har enats om tio målbilder som kommer presenteras den 31 maj på Naturvårdsverket. Läs mer under www.slv.se/hallbartlivsmedelssystem.

Märkning av kött från betande djur
Som en uppföljning av Vi Konsumenters m fl möte med dagligvaruhandelns hållbarhetschefer den 15 februari (se tidigare nyhetsbrev) har VK tillsammans med WWF, djurskyddsorganisationerna, Sveriges Konsumenter och Konsumentföreningen Stockholm i en debattartikel påmint om beteskravet för svenska kor som viktigt mervärde. Dessutom vill vi att dagligvaruhandeln synliggör om köttet kommer från betande djur. Vi som konsumenter vill kunna välja bort nötkött som kommer från tjurar, som vistas på stall hela sitt liv och som motsvarar ca 25 % av svenskt nötkött. Håll utkik i ATL den närmaste tiden.

Medlemsavgiften
Vi vill bara än en gång påminna om medlemsavgiften till föreningen Vi Konsumenter 250 kr att betalas till postgiro 41 80 03 -0 eller Swish 123 345 1804. Glöm inte att ange avsändare och gärna epostadress. Vi tackar för ert stöd.

Hälsningar från styrelsen
Gunnela Ståhle
Mariell Juhlin
Christina Möller
Carina Lundgren
Sören Persson
Inger Helgesson
Anders Engström