Vi Konsumenter är en ung, fristående och partipolitiskt obunden organisation för alla konsumenter.

”Svenska lantbrukare missar en bra affär”

lördag 3 april 2021

Det finns en stor växande global marknad för hållbar mat med mindre klimat- och miljöpåverkan. I andra länder flödar innovationskraften och satsningarna medan Sverige står och stampar. Snart har vi missat chansen till goda affärer i det svenska lantbruket och att uppnå klimat- och miljömålen.

Det skriver Eva Fröman och Mimi Dekker, Ekomatcentrum, Jan Bertoft, Sveriges konsumenter och Vi Konsumenters Gunnela Ståhle i en artikel i ATL, Lantbrukets Affärstidning.