Vi Konsumenter är en ung, fristående och partipolitiskt obunden organisation för alla konsumenter.

Ge ett medlemskap i Vi Konsumenter som present!

torsdag 10 december 2020

Hinner du inte engagera dig så mycket som du skulle vilja?
Föreningen Vi Konsumenter gör det åt dig.

Ge dig själv ett medlemskap i Vi Konsumenter. Eller ge bort ett medlemskap i gåva.

Det är enkelt, klicka bara på länken, fyll i namn och kontaktuppgifter för den som ska bli medlem. Betala 250 kr via Swish eller plusgiro och glöm inte att skriva namn.

Vårt fokus är hållbar produktion och konsumtion av mat. Med hänsyn till klimat, biologisk mångfald, kemikalieanvändning, övergödning, vattenanvändning och med social och ekonomisk hållbarhet. Djurens rätt till hälsa måste säkras – inte minst för att minska behovet av antibiotika och risken för antibiotikaresistens.
Vi är en liten förening som når framgångar genom att ta initiativ till debatt, ordna och medverka i möten och seminarier och att samarbeta med likasinnade organisationer. Vi finns på plats på Livsmedelsverket, Jordbruksverket, Statens Veterinärmedicinska Anstalt och Näringsdepartementet.

PS Ett normalt år: årsmöte med föredrag och vår sekreterare Christina Möllers makalösa smårätter. Seminarium i Almedalen. Höstevenemang, även det med läckra smårätter och avslöjande av Årets hållbarhetskock. Nu är ingenting längre som förut, det enda normala är våra nyhetsbrev som rapporterar vad som hänt – men när pandemin släpper sitt grepp, träffas vi igen. Välkommen som medlem!

För dig som vill ge ett medlemskap i gåva finns här ett medlemsbevis för 2021 att ladda ned och skriva ut.