Vi Konsumenter är en ung, fristående och partipolitiskt obunden organisation för alla konsumenter.

Hur svensk är svensk mat, egentligen?

tisdag 27 oktober 2020

VK deltar i webbinarium: ”Hur svensk är svensk mat, egentligen?”

Sverige är till stor del importberoende av något så grundläggande som livsmedel. Samtidigt vill konsumenterna i allt större utsträckning ha svenskproducerad mat. Men är alla svenska produkter att betrakta som helt svenska? Nej.
En ny rapport visar att konventionella produkter med ursprung Sverige är betydligt mindre svenska än ekologiska. För varje krona du lägger på en svensk konventionell produkt går en större del till importerade insatsmedel, jämfört med om du väljer en svensk ekologisk produkt.
I kommuner och regioner kräver politiker att närodlat och svenskt ska prioriteras framför ekologiskt, kanske i tron att allt ekologiskt är importerat och att allt svenskt verkligen är svenskt. Vad gäller import av ekologiskt så speglar det mönstret för konventionellt. Vi importerar stora andelar frukt och grönsaker och det gäller för såväl ekologiskt som konventionellt. Men hur svenska är egentligen svenska livsmedel?

På uppdrag av Ekomatcentrum har Gunnar Rundgren, jordbrukskonsult och ekobonde, granskat ett antal svenska produkter genom att jämföra svensk ekologisk produktion med svensk konventionell.
Resultatet presenteras i rapporten ”Hur svensk är svensk mat – en jämförelse av ekologiskt och konventionellt”.

Den 26 oktober presenterade Gunnar Rundgren resultaten i rapporten och en expertpanel fick möjlighet att kommentera resultaten utifrån sina respektive verksamhetsområden.

Experterna i panelen var:
Svenskmärknings vd Maria Forshufvud,
Naturskyddsföreningens generalsekreterare Karin Lexén
 och
Vi konsumenters ordförande Gunnela Ståhle.

Kontakter:
Eva Fröman, 070-779 59 90
Mimi Dekker, 076-277 00 30

Länk till webbinariet
Länk till rapporten.