Vi Konsumenter är en ung, fristående och partipolitiskt obunden organisation för alla konsumenter.

VK medverkar till skärpta antibiotikakriterier för livsmedelsbranschen

onsdag 16 september 2020

Nu förstärks listan med kriterier för antibiotika och djurhållning som livsmedelsföretag kan ställa gentemot leverantörer vid inköp av kött, mejeriprodukter och sjömat. Axfoundation har utvecklat listan tillsammans med företag, akademi, myndigheter samt bransch- och civilsamhälles- organisationer.
Genom att använda verktyget kan svenska företag ännu bättre bidra till en lägre användning av antibiotika till livsmedelsproducerande djur, och därmed också bidra en minskad utveckling av antibiotikaresistenta bakterier

– Antibiotikakriterierna är ett konkret verktyg för inköpare att arbeta med i dialogen med leverantörer i Sverige, men inte minst i resten av världen. Kriterierna kan användas av livsmedelsföretag för att ställa ytterligare krav och bidra till en positiv utveckling i leverantörskedjan när det gäller både djurhållning och antibiotikaanvändning, säger Maria Smith, Generalsekreterare Axfoundation.

Det här är nytt i kriterierna:
✔️ Begränsning av antibiotika särskilt viktig inom sjukvården.
✔️Förtydligade djurvälfärdskriterier.
✔️Förbättrat frågebatteri som inköpare kan använda i dialog med leverantörer.
✔️Inkluderar nu även sjömat – utöver kött och mejeriprodukter.

👉🏼 Ladda ner kriterierna med tillhörande frågebatteri här.

Bakom kriterierna står Axfoundation som utvecklat verktyget tillsammans med representanter från företag, akademi, myndigheter samt bransch- och civilsamhällesorganisationer: Stockholm Resilience Centre, Gård & Djurhälsan, SLU, Axfood, Coop, Findus, ICA, Lidl Sverige, Livsmedelsföretagen, LRF, Martin & Servera AB, Stockholm International Water Institute (SIWI), SVA- Statens veterinärmedicinska anstalt, Svensk Dagligvaruhandel, Upphandlingsmyndigheten, Vi Konsumenter, World Animal Protection Sverige, Världsnaturfonden WWF

👉🏼 Läs pressmeddelandet här.