Vi Konsumenter är en ung, fristående och partipolitiskt obunden organisation för alla konsumenter.

Remissyttrande Jordbruksverkets föreskrifter om djurskydd för grisar 

onsdag 10 juni 2020

Jordbruksverket utarbetade hösten 2017 förslag till reviderade regler om djurskydd för grisar. Bakgrunden var en pilotstudie utförd av grisnäringen, som angav att en sänkning av avvänjningsåldern för smågrisar kunde vara ett sätt att höja produktiviteten i svensk grisproduktion. Jordbruksverkets förslag innebar en möjlighet att sänka avvänjningsåldern från 28 dagar. En förutsättning var att ett antal krav skulle vara uppfyllda och att högst 10 % av grisarna fick avvänjas vid 21 dagar. Kritiken mot förslaget var massiv.

VK har skrivit ett remissyttrande tillsammans med World Animal Protection, Djurskyddet Sverige, Djurens Rätt, Svenska Djurskyddsföreningen och Compassion in World Farming, Sverige.

Ladda ner bifogat remissyttrande