Vi Konsumenter är en ung, fristående och partipolitiskt obunden organisation för alla konsumenter.

Remissyttrande ang Konsekvensutredning om ändringar djurskydds- och djurhälsopersonalsföreskrifte

lördag 2 maj 2020

Konsekvensutredning för ett fåtal mindre ändringar i Jordbruksverkets djurskydds- och djurhälsopersonalsföreskrifter. Vi Konsumenter har inget att invända mot Jordbruksverkets förslag.

Ladda ner bifogat remissyttrande