Vi Konsumenter är en ung, fristående och partipolitiskt obunden organisation för alla konsumenter.

Samtal om växtbaserad mat

tisdag 17 december 2019

Den vegetariska trenden ökat kraftig. Vi Konsumenter anser det viktigt att de växtbaserade alternativen är spårbara, säkra och produceras på ett hållbart sätt. Vi uppfattar att det saknas en offentlig debatt kring ursprung, produktionsmetoder, tillsatser och innehåll i vegetariska alternativ liksom alternativ till kött. Det var skälet till det samtal som VK bjöd in till 19 november. 24 personer deltog i samtalet, som leddes av Gunnela Ståhle, Vi konsumenter. Bland deltagarna fanns dagligvaruhandeln, LRF, Lantmännen, WWF, KRAV, Svenskt Sigill, Livsmedelsverket, Sveriges Konsumenter, politiker och flera medlemmar. Anna Richert, WWF sammanfattade samtalet: Marknaden för vegetabilisk mat ökar enligt ICA och COOP. Både är anslutna till WWF:s hållbar livsmedelskedja. Det finns för lite svenska råvaror och för lite ekologiskt, även om vegetarianerna ofta väljer ekologiskt d v s vegetariskt ersätter inte ekologiskt. Soja är en bra baljväxt om den odlas på ett ansvarsfullt sätt. Det går att växla upp, men produkterna är dyra. Transporterna behöver minska och vi behöver en inhemsk infrastruktur som kan förädla svenska råvaror. Smaken måste vara god. WWF tar fram en vegoguide, som kommer presenteras nästa år. Att hitta fakta är en verklig utmaning. Hon berömde Vi Konsumenter för att vara tidigt ute i angelägna frågor. Hela rapporten hittar du i bilagan