Vi Konsumenter är en ung, fristående och partipolitiskt obunden organisation för alla konsumenter.

Remissyttrande KRAV:s remissförslag om övernattning slakteri

söndag 15 december 2019

Föreningen Vi Konsumenter (VK) har ombetts avge synpunkter på KRAV:s förslag till regler för KRAV-godkända djur vid övernattning på slakteri inför slakt. Frågeställningen har processats länge. Vi Konsumenter deltog i en workshop i maj 2016.

Ladda ner bifogat remissyttrande