Vi Konsumenter är en ung, fristående och partipolitiskt obunden organisation för alla konsumenter.

Svenska Mervärden

söndag 3 november 2019

Vi Konsumenter tillfrågas för att presentera vilka mervärden som uppskattas i samband med mat. Förra året var det Kungliga Skogs – och Lantbrukskademien och senast 24 oktober var det SLU och SCAW (Swedish Center for Animal Welfare) som ordnade ett seminarium kring upphandling av mat med gott samvete och hälsa. Mervärden måste i grunden handla om förtroende – förtroende för politiska beslut, ansvariga myndigheter, bönder, livsmedelsindustrin, dagligvaruhandeln och den offentliga upphandlingen. Det måste också finnas en tillförlitlig kontroll. De senaste konsumentstudierna rankar ursprung, djurvälfärd och kemikalier högt. Den senaste trendstudien från Food & Friends lyfter lokalproducerat och att göra gott. När det gäller djurskydd visar en studie från World Animal Production att svenska konsumenter vill ha svenska animaliska livsmedel med bibehållet gott djurskydd. Om Sverige sänker sitt djurskydd till EU:s nivå, är man väldigt tveksam. Man är också ganska tveksam till mat från andra länder, även omdjurskyddet ligger på svensk nivå. Det är bra om djuren går ute och man vill veta om detta genom tydlig märkning. Presentationen finns i bilaga

Ladda ner bifogat dokument