Vi Konsumenter är en ung, fristående och partipolitiskt obunden organisation för alla konsumenter.

Växtbaserade alternativ till kött och mejeriprodukter

söndag 6 oktober 2019

Den 19 november kl 18.00 – 20.00 ordnar Vi Konsumenter (VK) ett öppet samtal kring växtbaserade livsmedel. VK har tidigt, redan 2011, tagit tag i frågan kring vår höga konsumtion av kött.. Vi har ordnat seminarier och skrivit debattartiklar. Senast 2017 ordnade vi ett seminarium kring vilket kött vi ska välja. Debatten har i stor omfattning präglats av kritik mot kött från klimatsynpunkt. EAT-Lancet-rapporten och IPCC-rapporter har pekat på minskad köttkonsumtion som angeläget för att rädda klimatet. Den biologiska mångfalden eller exempelvis kemikalieanvändningen som angelägen hållbarhetsfråga har inte fått genomslag.  

Den vegetariska trenden har ökat kraftig. Industrin erbjuder ett rikt utbud av vegetariska och veganska produkter. Den ökade efterfrågan på vegetariska alternativ har svarats upp mot av dagligvaruhandeln, den offentliga upphandlingen och storhushåll och restaurang.  För några år sedan ökade efterfrågan på ekologiskt kraftigt. Denna trend har stagnerat och ersatts med att många konsumenter väljer växtbaserade livsmedel sannolikt övertygade om att detta kan rädda planeten. En stor del av vegetabilierna är importerade.

Vi Konsumenter anser det viktigt att alternativen till kött är spårbara, säkra och produceras på ett hållbart sätt. Vi uppfattar att det saknas en offentlig debatt kring ursprung, produktionsmetoder, tillsatser och innehåll i vegetariska alternativ liksom alternativ till kött. Hur ska vi som konsumenter främja en hållbar utveckling av vegetariska produkter. Vad ska vi välja? Vilka krav ställer dagligvaruhandeln? Kan det svenska jordbruket i ökad omfattning förse oss med vegetabiliska alternativ?
Är du intresserad att vara med i samtalet kontakta gunnela.stahle@vikonsumenter.org