Vi Konsumenter är en ung, fristående och partipolitiskt obunden organisation för alla konsumenter.

Almedalen – spännande seminarium i Almedalen kring livsmedelssfusk

torsdag 20 juni 2019

Slut på livsmedelsfusket – Hur kan spårbarheten och säkerheten öka? Kan blockkedjan vara svaret? 

Måndagen 1 juli kl 10.45 – 12.00
Campus Gotland, Cramérgatan 3, D 22
Vi Konsumenter i samarbete med
Sveriges Konsumenter
Konsumentföreningen Stockholm
Djurskyddet Sverige

Med jämna mellanrum blossar skandalerna upp i media som visar på fusket inom livsmedelsindustrin: kött från sjuka kor, falsk ursprungsmärknng, kryddor som innehåller annat än det som står på innehållsförteckningen, pesto som innehåller förbjudna mjukmedel. Listan kan göras lång. Hur arbetar företagen med att säkra att vi konsumenter får vad vi vill ha i form av säkra produkter och med rätt kvalitet. Genom digitaliseringen och ny teknik som till exempel blockkedjan finns en reell möjlighet att inte bara eliminera livsmedelsfusket utan även ge konsumenter realtidsinformation om varans ursprung, färskhet, och hållbarhet. Bland pionjärerna återfinns Amerikas största dagligvaruhandlare Walmart som satsat stort på blockkedjetekniken för att spåra kött och andra livsmedel.

Tillsammans med relevanta aktörer kommer vi under detta spännande seminarium att diskutera vad som händer i Sverige, vilka nyttor som vi kan förvänta oss av den nya tekniken, hur långt industrin har kommit och vilka hinder vi tillsammans behöver överbrygga för att helt stoppa fusket.

Program

10.45 -10.50                     Introduktion av seminariet

Gunnela Ståhle, Ordförande, Vi Konsumenter och

Mariell Juhlin, Vice Ordförande, Vi Konsumenter & Moderator

10:50-11.10   Vad är blockkedjan och hur kan den eliminera matfusket?  Mikael Haglund, CTO, IBM Sweden

11:10-11:20   Skandaler och livsmedelsfusk – hur stort är problemet?

Jan Bertoft, Generalsekreterare, Sveriges Konsumenter

11:20-11.40   Hur jobbar producenter och handeln med att öka spårbarheten och säkra kvalitet?

Anna-Lena Dahlberg, Kvalitetschef  Coop

Annelie Lundell, Kvalitetschef Scan

11.40 -12:00                     Panelsamtal med samtliga medverkande

 

VÄLKOMNA

 

Ladda ner bifogat dokument