Vi Konsumenter är en ung, fristående och partipolitiskt obunden organisation för alla konsumenter.

Hur har konsumentorganisationerna påverkat antibiotika till djur?

tisdag 11 juni 2019

Antibiotikaresistens en av våra viktiga ödesfrågor
Trots tydliga uttalanden från WHO, FAO och EU ökar antibiotikaanvändningen och resistensen i många delar av världen. Uppsala Antibiotic Center ordnade en workshop den 8 maj. Den handlade om medvetenheten kring antibiotikaresistens i forskning och i media och leddes av Alexandra Waluszewski från institutionen för ekonomisk historia vid Uppsala Universitet. Deltagarna kom från samtliga nordiska länder.  Vi Konsumenter tog upp frågan med BEUC, den europeiska konsumentorganisationen vid ett besök redan 2010. VK drev också frågan inom Sveriges Konsumenter som ordnade ett seminarium i januari 2011. VK har tagit upp antibiotikafrågan vid två seminarier i Almedalen 2013 och 2014. BEUC har drivit flera riktade kampanjer mot antibiotika inom djurhållningen. 2014 under rubriken Time to Act krävde man stora begränsningar av antibiotika i djuruppfödningen.  En kampanj riktades också mot EU-parlamentet. 2015 uppmanade BEUC sina medlemsorganisationer att uppmana detaljhandeln att inte köpa kött från företag som använder antibiotika rutinmässigt till köttdjuren. Den svenska detaljhandeln antog sin position i februari 2016. EU har fattat beslut (2019/4 resp 2019/6) som innebär en kraftig skärpning mot rutinmässig användning av antibiotika till djur fr. o m februari 2022. Det händer en hel del i västvärlden på frivillig väg, där kommersiella företag ställer krav.  Den stora frågan är hur man kan påverka övriga världen och efterlevnaden av EU:s nya regelverk. Kan vi som konsumentorganisationen förnyat lyfta och driva frågan?

Ladda ner bifogat dokument