Vi Konsumenter är en ung, fristående och partipolitiskt obunden organisation för alla konsumenter.

Årsmöte 8 april

måndag 22 april 2019

Årsmötet inleddes med ett seminarium där Elin Röös, SLU föreläste om hur vi ska kunna göra hållbara matval. Hon konstaterar att Rockströms planetens gränser ger en bra vägledning inom vilken ram den hållbara produktionen måste ligga. Inom dessa gränser, kan ekonomin agera. Hon betonar att det är bråttom om vi ska klara Paris-avtalets gräns på 1,5 grads temperaturhöjning. Vi måste dra ned våra 11 ton CO2 per capita till 1 ton.  Alla måste göra vad man kan. Elin utvecklade Köttguiden, som sedan  övertogs av WWF. Värdet med guiden är att den inte bara beaktar klimataspekter, utan också biologisk mångfald, kemiska bekämpningsmedel, djurvälfärd och antibiotika.
Årsmötet förlöpte smidigt med Jan Bertoft som ordförande. Verksamhetsberättelse liksom verksamhetsplan fick årsmötets stöd. Christina Möller omvaldes på två år. Till ny ledamot utsågs Carina Lundgren, tidigare chefsredaktör för Råd & Rön. Mariell Juhlin och Sören Persson har ett år kvar av sitt mandat. Årsmötet avslutades traditionellt med Christinas utordentligt goda husmanstapas med lämplig dryck. Välkomna nästa år