Vi Konsumenter är en ung, fristående och partipolitiskt obunden organisation för alla konsumenter.

Årsmöte 8 april

lördag 30 mars 2019

Den 8 april 2019 ordnas årsmöte i Vi Konsumenter på Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien , Drottninggatan 95 B kl 18.00. kl 17 ordnas ett seminarium

Framtidens hållbara mat – hur ska vi välja?
Elin Röös, hållbarhetsforskare vid SLU,
berättar om vad den aktuella forskningen anger som hjälp för oss konsumenter att göra hållbara val av mat. Räcker det med att bara välja bort kött från klimatsynpunkt eller måste vi tänka på den biologiska mångfalden också?

Elin utvecklade Köttguiden innan den togs över av WWF och deltog bl a vid presentationen av EAT Lancet-rapporten i januari. Elin deltar också i ett uppdrag från Konsumentverket kring möjligheten att välja kött från hållbarhetssynpunkt.

Efter årsmötet bjuder vi på små läckerheter med dycker av olika slag. Anmäl deltagande till gunnela.stahle@vikonsumenter.org

Ladda ner bifogat dokument