Vi Konsumenter är en ung, fristående och partipolitiskt obunden organisation för alla konsumenter.

Vi Konsumenter på EAT Lancet- seminarium

lördag 19 januari 2019

På Kungliga Vetenskapsakademien ordnades den 18 januari ett seminarium där EAT Lancet-rapporten Food, Planet, Health presenterades. Initiativtagare var  Gunhild Stordalen tillsammans med Johan Rockström. Dessa initierade en bred studie kring hur vi kan uppnå en kosthållning som ger oss god hälsa, men som också bidrar till en hållbar planet. 37 experter från 16 länder har deltagit i utarbetandet av rapporten. Utmaningen är att föda 10 miljarder månniskor på jorden 2050 och samtidigt rädda planeten med hållbara livsmedelsystem med utgångspunkt från planetens gränser. Fem strategier ska leda vägen framåt. Rapporten fick ett enormt genomslag i media. Fokus har hamnat på kravet på minskad köttkonsumtion och ökad andel vegetabiliska livsmede – förenklat en köttbulle om dagen. Men frågan är givetvis mer  komplicerad än så. Det krävs inte att vi alla blir vegetarianer och det har givetvis betydelse hur köttet har producerats med utgånspunkt från biologisk mångfald, kolinlagring i bete och vall och mycket annat. Stor andel av foderarealerna i världen kan inte uppodlas och betande djur är en förutsättning för många människor på jorden att få tillgång till högvärdigt protein. Det förtydligades att det framför allt är den intesiva djuruppfödningen som bygger på utfodring med spannmål och soja som bör minska. Fortfarande är minskat svinn en av de viktigaste åtgärderna. Det konstaterades också att kemikalieanvändningen inte har beaktas. Etiken, som djurvälfärd  finns inte heller med.  Elin Röös, SLU avrappoterade sin studie från 2016. Den skattar svensk animalieproduktion  med utgångspunkt från behovet av bete och utnyttjande av biprodukter från livsmedelsindustrin. Hon påpekade det viktiga i att inte glömma klimatpåverkan från alla andra källor som energianvändningen för transporter, tillverkning och boende.