Vi Konsumenter är en ung, fristående och partipolitiskt obunden organisation för alla konsumenter.

Vilka mervärden är viktiga för oss konsumenter

tisdag 4 december 2018

Kungliga Skogs – och Lantbruksakademin ordnade den 29 november ett seminarium kring mervärden på mat. Ett bra program med intressanta presentationer från bl a Axfood och ICA. Åsa Domeij redogjorde för Axfoods senaste konsumentstudie, där ursprung, bekämpningsmedel och djurvälfärd rangordnas högst. Maria Lundesjö Ahnström, ICA anser att god djuromsorg är en hygienfaktor d v s konsumenterna förutsätter att köttet kommer från välskötta djur. Trots detta säljer ICA amerikanskt nötkött, som kommer från intensivuppfödning i s k feed lots. Gunnela Ståhle, VK presenterade mervärden viktiga för konsumenterna. I grunden handlar frågan om förtroende och tillit till politikerna att fatta kloka beslut från hållbarhetsynpunkt, som underlättar konsumenternas val. Myndigheterna får inte avvika från sitt huvuduppdrag att verka för hållbar produktion, att säkra konsumenternas säkerhet och ett gott djurskydd (se tidigare inlägg). Vi måste också känna förtroende för bönder, producenter, industri och handel. Vi kräver spårbarhet och transparens. Mervärden måste säkras, därför är det viktigt med en fungerande oberoende kontroll.  Man kan inte förlita sig på bara frivilliga åtaganden. Konsumentstudier visar att djuromsorg liksom ursprung och naturligt är viktiga mervärden men också smak och pris. Att stödja svenska bönder rankas också högt. Presentationen finns som bilaga.

Ladda ner bifogat dokument