Vi Konsumenter är en ung, fristående och partipolitiskt obunden organisation för alla konsumenter.

Vi Konsumenter vill ha dialog med GD för Jordbruksverket

tisdag 4 december 2018

Det samlade djurskyddet och Vi Konsumenter var under hösten 2017 starkt kritiska till jordbruksverkets ändrade djurskyddsregler för gris. Man fick inget gehör för förslag till att ändra reglerna i mer djurvänlig riktning trots 100 000 namnunderskrifter insamlade av djurskyddsorganisationerna, uppvaktning av dåvarande GD för Jordbruksverket och en skarp debattartikel i Svenska Dagbladet i december 2017 med samtliga konsumentorganisationer och djurskyddet som undertecknare. Efter Jordbruksverkets och SLU:s djurskyddskonferens 21 november i år träffade Vi Konsumenter, World Animal Protection, Djurskyddet Sverige, Svenska Djurskyddsföreningen och Svenska Compassion in World Farming och Djurens Rätt nya GD Christina Nordin. Christina intygade att ett av verkets viktiga uppdrag var att återuppbygga förtroende. Hon hörsammade gärna önskan om samråd innan verket föreslår ändrade eller nya djurskyddsregler.  Detta kan ske i en ad hoc –grupp. Christina har lagt ned Jordbruksverkets Konsumentråd och det återstår att se om VK blir kallade. VK är rösten för alla de konsumenter som värnar djurens välfärd.