Vi Konsumenter är en ung, fristående och partipolitiskt obunden organisation för alla konsumenter.

Skriv på, för att släppa loss EU:s djur i bur

torsdag 4 oktober 2018

I EUs finns miljontals lantbruksdjur som lever sina liv i burar. Mängder av värphöns i Europa finns i burar, som visseligen måste ha reden , sittpinnar och sandbad, men ändå innebär stora begränsningar i hönsens rörelsefrihet. En majoritet av suggorna står stora delar av sitt liv i trånga bås, där de inte kan vända síg om.  Kaninuppfödningen i Europa sker i burar, som påminner om burar för värphöns. Det är långt ifrån ett värdigt djurliv  som varken medger ett  naturligt beteende, tillgång till sysselsättning  eller tillräckligt med utrymme.

Drygt 100 djurskyddsorganisationer i EU har tagit ett initiativ till medborgarupprop för att ”Stop the Cage Age”.  Det krävs en miljon röster i minst en fjärdedel av medlemsländerna i EU, för att EU:kommissionen ska tvingas ta upp frågan om ett generellt förbud mot burhållning av lantbrukets djur. Insamlingen som startade i början av september har ett år på sig. Vi Konsumenter har tillsammans med fyra svenska djurskyddsorganisationer skrivit under en debattartikel i Svenska Dagbladet 7 oktober, som uppmanar till att skriva under medborgarinitiativet.

I Sverige finns i djurskyddsförordningen ett förbud mot att hålla suggor i trånga bås under dräktighet och digivning. Men det finns grisuppfödare som vill öka möjligheten att stänga in suggor i bås i samband med grisning. Andelen burhöns har minskat kraftigt under senare år, men det finns fortfarande ca en miljon höns i bur. Kaninuppfödning för köttproduktion ökar i Sverige och vi vill inte ha kaninburar som på kontinenten. På följande hemsidor kan du skriva på medborgarinitiativet; www.worldanimalproduction.se, www.djurskyddet.se, www.djurensratt.se och www.djurskydd.org

Ladda ner bifogat dokument