Vi Konsumenter är en ung, fristående och partipolitiskt obunden organisation för alla konsumenter.

Är fri handel med djur viktigare än djur – och folkhälsa?

tisdag 2 oktober 2018

I en debattartikel i Aftonbladet 15 september har Vi Konsumenter, Sveriges Konsumenter, LRF och Sveriges Veterinärförbund kritiserat den dåvarande regeringen för att inte driva frågan tillräckligt stark kring möjlighetena för Sverige att även i fortsättningen får testa att djur som kommer in i landet är fria från allvarliga djursjukdomar. Friska djur är en svensk hjärtefråga och det finns skäl för Sverige att utmana regelverket.
https://www.aftonbladet.se/debatt/a/EoMbXP/tank-om–livsfarligt-att-inte-testa-djuren

Gärna frihandel, men ska vi verkligen handla med smittor? Handel med levande djur är den största risken för att sprida djursjukdomar- djursjukdomar som skapar lidande, ökar risken för ökad antibiotikaanvändning och därmed ökad risk för antibiotikaresistens. Om detta är expertisen helt överens. Sedan EU-inträdet har Sverige haft så kallade tilläggsgarantier, som inneburit att vi haft rätt att genom provtagning kontrollera att införda djur är fria från vissa allvarliga djursjukdomar. De sjukdomar det handlar om är PRRS, allvarlig grissjukdom och ParaTuberkulos, otäck dödlig sjukdom, som drabbar nötkreatur. Nytt EU-regelverk kring den så kallade djurhälsolagen kommer inte ge Sverige rätt att kontrollera dessa sjukdomar innan införsel till Sverige. Handeln med levande djur är omfattande såväl inom EU, som export till tredje land. Det har med andra ord funnit starka motkrafter för att inte acceptera gränskontroller med provtagning.