Vi Konsumenter är en ung, fristående och partipolitiskt obunden organisation för alla konsumenter.

Fullsatt seminarium kring livsmedelsstrategin i Almedalen

söndag 15 juli 2018

Intresset var mycket stort för Vi Konsumenters seminarium i Almedalen den 2 juli. Man räknade till drygt 90 personer som lyssnade till när Madeleine van der Veer, WWF frågade ut Christina Nordin, GD Jordbruksverket, Annica Sohlström, GD Livsmedelsverket, Peter Larsson, senior rådgivare som utformat en rapport åt Näringsdepartementet och Palle Borgström, ordförande LRF. Det var tredje året som VK tillsammans med Sveriges Konsumenter, Världsnaturfonden WWF, Naturskyddsföreningen, World Animal Protection och Djurskyddet Sverige ordnade ett seminarium kring livsmedelstrategin. Christina Nordin deklarerade att vi ska öka matproduktionen men inte sänka miljömålen eller djurskyddet. Hon öppnade för dialog med intressenterna. Annica Sohlström hoppades på att kunna genomföra en ursprungsmärkning på krogen, som är regeringens uppdrag. Peter Larsson refererade sin rapport, som han såg som utgångspunkt för vidare åtgärder, där digitaliseringen är ett viktigt verktyg. Palle Borgström deklarerade att LRF helst ville ha haft en harmonisering av svenska regler till EU:s nivå. Man vill inte ha strängare djurskyddsregler än dagens nivå och varnade för att  ett för högt djurskydd kan för sämra konkurrenskraften och öka importen. Han anser att det är bönderna som står djuromsorgen och inte lagstiftningen. Vid ett seminarium Handel och hållbarhet, gav Åsa Domeij, Axfood, svar på tal. Märkningen ”Från Sverige” har  inget värde om inte svensk djurskyddslagstiftning ligger över EU:s nivå.