Vi Konsumenter är en ung, fristående och partipolitiskt obunden organisation för alla konsumenter.

Gott resistensläge hos bakterier från svenska djur

torsdag 7 juni 2018

Den 29 maj presenterades den s k Swedres- Svarm-rapporten för 2017. Rapporten, som är den 18:e rapporten redovisar årligen förbrukningen av antibiotika till människor och djur i Sverige och resistensutvecklingen och är också underlag för rapporteringen till EU:s myndighet ESVAC. Statens Veterinärmedicinska Anstalt SVA har rapporterat förbrukningen av antibiotika till djur sedan 1980. Genom avregleringen av apoteken har statistiken varit osäker 2010 – 2015 och man brottas fortfarande med vissa problem med rådata från e-Hälsomyndigheten på grund av sekretessproblem. Förbrukningen av antibiotika till djur ligger stabilt på ca 10 ton aktiv substans till alla djur, varav 90 % är individbehandling och 57 % penicillin. Om man jämför djur och människa förbrukas 12,8 mg per kg kroppsvikt till djur och 90,9 till människa. Det innebär att 14 % av antibiotikaförbrukningen går till djur. I många länder är förhållandet tvärtom d v s djuren konsumerar mångdubbelt mer än människorna. Resistensläget är överlag fortfarande bra, men vi måste fortsätta att vara vaksamma och fortlöpande övervaka situationen.. Det som sticker ut är ESBL-resistens hos svensk kyckling, men tendensen är nedåtgående från ca 40 % till 35 % efter flera års arbete från svenska kycklingbranschen att påverka de företag som exporterar avelsdjur till Sverige. SVA kartlägger årligen svensk kyckling avseende ESBL