Vi Konsumenter är en ung, fristående och partipolitiskt obunden organisation för alla konsumenter.

Gott resistensläge hos bakterier från svenska djur

torsdag 7 juni 2018

Den 29 maj presenterades den s k Swedres- Svarm-rapporten för 2017. Rapporten, som är den 18:e rapporten redovisar årligen förbrukningen av antibiotika till människor och djur i Sverige och resistensutvecklingen och är också underlag för rapporteringen till EU:s myndighet ESVAC. Statens Veterinärmedicinska Anstalt SVA har rapporterat förbrukningen av antibiotika till djur sedan 1980. Genom avregleringen av apoteken har statistiken varit osäker 2010 – 2015 och man brottas fortfarande med vissa problem med rådata från e-Hälsomyndigheten på grund av sekretessproblem. Förbrukningen av antibiotika till djur ligger stabilt på ca 10 ton aktiv substans till alla djur, varav 90 % är individbehandling och 57 % penicillin. Om man jämför djur och människa förbrukas 12,8 mg per kg kroppsvikt till djur och 90,9 till människa. Det innebär att 14 % av antibiotikaförbrukningen går till djur. I många länder är förhållandet tvärtom d v s djuren konsumerar mångdubbelt mer än människorna. Resistensläget är överlag fortfarande bra, men vi måste fortsätta att vara vaksamma och fortlöpande övervaka situationen.. Det som sticker ut är ESBL-resistens hos svensk kyckling, men tendensen är nedåtgående från ca 40 % till 35 % efter flera års arbete från svenska kycklingbranschen att påverka de företag som exporterar avelsdjur till Sverige. SVA kartlägger årligen svensk kyckling avseende ESBL

Fler Nyheter

tisdag 18 januari 2022
Nyhetsbrev januari 2022
onsdag 12 januari 2022
Full fart i styrelsen igen!
fredag 7 januari 2022
God fortsättning på det nya året!