Vi Konsumenter är en ung, fristående och partipolitiskt obunden organisation för alla konsumenter.

Vi Konsumenter uppvaktade Miljö -och Jordbruksutskottet

onsdag 9 maj 2018

Vi konsumenter tillsamman med Djurskyddet Sverige, Svenska Djurskyddsföreningen, Djurens Rätt och Compassion in World Farming uppvaktade Miljö – och Jordbruksutskottet den 3 maj. Roger Pettersson, World Animal Protection, som var initiativtagare, var tyvärr sjuk. Vi Konsumenter vill ge en röst åt alla de konsumenter som engagerar sig för djurskyddsfrågor f f a i samband med val av mat. I en av många konsumentstudier anser 80 procent att det är viktigt eller mycket viktigt att djuren behandlas väl när det gäller kött, ägg och mejeriprodukter. Anledningen till uppvaktningen var förslag till ny djurskyddslag. Tillsammans vill vi att riksdagen antar förslag till ny djurskyddslag, men vi gav också exempel på att fler åtgärder krävs för att förbättra skyddet av svenska djur. Exempelvis vill vi ha ett förbud mot att binda upp eller fixera djur . För ett år sedan var Gunnela Ståhle, VK och Jan Bertoft, Sveriges Konsumenter i utskottet för att ge sina synpunkter på förslag till svensk livsmedelstrategi. Budskapet då och nu är att det krävs ett politiskt ansvar för en lagstiftning som ger djuren som ger oss vår mat ett bra djurskydd. Konsumenterna måste känna trygghet i att svenska livsmedel är det bästa alternativet. Det är orimligt att kräva att konsumenterna utan tillräcklig kunskap ska avgöra hur djuren skyddas. Livsmedelstrategin  säger också att animalieproduktionen även fortsättningsvis bör präglas av hög omsorg om djuren. Djurskyddsnivån ska inte sänkas.