Vi Konsumenter är en ung, fristående och partipolitiskt obunden organisation för alla konsumenter.

Vi Konsumenters årsmöte

måndag 23 april 2018

Vi Konsumenter höll sitt årsmöte den 17 april på Skogs – och Lantbruksakademien. Innan årsmötet hölls ett seminarium med Jenny Jewert som redaktör för boken ”Varning för mat”. Årsmötet var välbesökt och många frågor ställdes under seminariet.  Årsmötet leddes med bravur av Carina Lundgren, chefredaktör för Råd & Rön. Gunnela Ståhle presenterade verksamhetsberättelsen, där mycket av framgången bygger på initiativ och samarbete med andra organisationer.  Styrelsen beviljades ansvarsfrihet och revisorerna uttryckte sin uppskattning över att föreningen lyckas prestera mycket med små resurser.  Förslag till verksamhetsplan tillstyrktes. Två nya styrelseledamöter valdes in i styrelsen , Mariell Juhlin och Sören Persson. Avgående ledamöter Linda Cederlund avtackades och Ingrid Persson, som tyvärr inte kunde närvara. Kvällen avslutades som vanligt med Christina Möllers fantastiska små läckerheter. Vi ser med spänning fram emot fortsättningen av 2018.