Vi Konsumenter är en ung, fristående och partipolitiskt obunden organisation för alla konsumenter.

Vi Konsumenter uppvaktar GD för Jordbruksverket

fredag 13 oktober 2017

Ordförande för Vi Konsumenter (VK) Gunnela Ståhle kommer tillsammans med tre djurskyddsorganisationer uppvakta GD Leif Dennerberg den 18 oktober med anledning av Jordbruksverkets hantering vid införande av ändringar i djurskyddsföreskrifterna.  Svenska konsumenter rankar djurskydd som en mycket viktig fråga vid valet av mat.  VK känner oro för Jordbruksverkets trovärdighet. Man har inte samrått innan förslaget till ändrade djurskyddsföreskrifter för lantbrukets djur remissbehandlades. VK har sedan länge framfört att konsument -och djurskyddsorganisationerna bör involveras i processen. Förslaget har inte vetenskaplig grund och man har inte inväntat det vetenskapliga rådet, som regeringen beslutat. 10 tunga forskare inom djurskydd har uppmanat Jordbruksverket att dra tillbaka sitt förslag. Verket har inte alls beaktat en majoritet av remissinstanserna kritik över förslaget.  Det är bakgrunden till att Djurskyddet Sverige JO-anmält Jordbruksverket. Läs gärna ordförandes blogg www.gunnela.nu för mer fakta.