Vi Konsumenter är en ung, fristående och partipolitiskt obunden organisation för alla konsumenter.

Seminarium kring kött den 14 november

onsdag 4 oktober 2017

MINDRE MEN BÄTTRE KÖTT – men vilket kött ska vi välja?

Ska vi kanske välja danskt griskött i fortsättningen?

När: Tisdag den 14 november kl 17.00 – 19.00
Var: Kungliga Skogs – och Lantbruksakademien, Drottninggatan 95 B, Stockholm

Vi Konsumenter påbörjade sitt arbete kring köttkonsumtionen redan 2011. Vi har arrangerat workshop, samtal, skrivit debattartiklar och deltagit i presseminarium. Vi tycker det är dags att nu göra en avstämning.
Av klimat-  och hälsoskäl ska vi minska vår köttkonsumtion. Riksdagen antog i juni en livsmedelstrategi med målsättningen att vi ska öka den svenska matproduktionen. Strategin innehåller också en målsättning att uppfylla de svenska miljökvalitetsmålen, att det svenska djurskyddet ska behållas på en hög nivå och att arealen naturbetesmarker ska öka. Livsmedelsstrategin ger dock ingen vägledning kring vilket kött som ska väljas från hållbarhetssynpunkt och det saknas åtgärder för att öka arealen naturbetesmark. Samtidigt pågår en intensiv debatt om köttproduktionens miljö- och klimatpåverkan. Jordbruksverket har föreslagit lättnader i svenska djurskyddsföreskrifter. Andelen svenskt kött har ökat i dagligvaruhandeln, men hur ser konkurrenssituationen  egentligen ut kring svenskt respektive importerat kött idag och på sikt? Dessa frågor vill Vi Konsumenter, Världsnaturfonden WWF, och Djurskyddet Sverige diskutera på ett seminarium.

Program, Moderator: Sofia Strandberg
Reflektion över djurens roll i ett hållbart lantbruk
Gunnar Rundgren, författare/bonde
Köttguiden – ett hjälpmedel att välja
Anna Richert, Världsnaturfonden WWF
Vilka är konkurrenter till svenskt kött? Exemplet griskött
– Hur vill Danmark återta den svenska grisköttmarknaden
Christer Lundin, Landbrug och Födovaror
– Vilka mervärden kan svenskt kött bidra med?
Elisabet Qvarford, Svenskt Kött
Paneldebatt
Vad vill konsumenterna?
Gunnela Ståhle, Vi Konsumenter
Vad vill Djurskyddet?
Åsa Hagelstedt, Djurskyddet Sverige
Vad gör regeringen?
Christina Nordin, Näringsdepartementet
Vad vill dagligvaruhandeln?
Åsa Domeij, Axfood
Efter seminariet serverar vi dryck med tilltugg. Antalet platser är begränsat, så passa på att anmäla. OSA
senast 6 november till gunnela.stahle@vikonsumenter.org Välkomna!

                          

          Vi Konsumenter                      Världsnaturfonden WWF                    Djurskyddet Sverige

Ladda ner bifogat dokument