Vi Konsumenter är en ung, fristående och partipolitiskt obunden organisation för alla konsumenter.

Två JO-anmälningar av Jordbruksverkets hantering av sitt djurskyddsuppdrag

lördag 23 september 2017

Jordbruksverket har JO-anmälts av Martin Ragnar och nu också av Djurskyddet Sverige.
http://www.mynewsdesk.com/se/djurskyddetsverige/pressreleases/djurskyddet-sverige-jo-anmaeler-jordbruksverket-2165683
Djurskyddet Sverige hävdar att

1. Jordbruksverket väljer medvetet att sänka djurskyddsnivån.

2. Jordbruksverkets föreskriftsförslag vilar inte på vetenskaplig grund.

3. Djurskydds – och konsumentorganisationerna har exkluderats från samrådsarbetet inför framtagandet av föreskriftsförslaget. Istället har samrådet skett med lantbrukets branschorganisationer.

4. Jordbruksverket har inte tagit hänsyn till remissinstansernas åsikter.

5. Ett av djurskyddslagstiftningens viktigaste syften är att verka preventivt (Prop. 1987/88:93) för att förebygga att situationer uppstår som får till följd att djur lider. Den föreslagna föreskriftsändringen verkar inte längre preventivt.

Djurskyddet Sverige kräver:

Att Jordbruksverket inte fattar beslut om att sänka tiden för hur länge griskultingarna ska få gå kvar hos sin mamma.

Att Jordbruksverket inte fattar några beslut om förändringar i regler kring djurhållning innan det vetenskapliga rådet är på plats.

Att landsbygdsministern förtydligar för myndigheten att en ökad produktion inte får ske genom en sänkning av djurskyddsnivån.

Vi Konsumenter stöder djurskyddsorganisationernas kritik över Jordbruksverkets hantering. VK kommer att delta i en uppvaktning av generaldirektören. Gunnela Ståhle har blivit ombedd att delta i diskussionen på Jordbruksverkets dialoggrupp den 27 september. Gunnela har också utsetts att vara representant för Sveriges Konsumenter i Jordbruksverkets råd för hållbar produktion och konsumtion  24 oktober.