Vi Konsumenter är en ung, fristående och partipolitiskt obunden organisation för alla konsumenter.

Vi Konsumenter planerar

lördag 19 augusti 2017

Traditionellt samlas styrelsen hos ordförande Gunnela på Ingarö för strategidiskussion och planering i början av augusti. Vi värderade vad vi gjort hittills 2017 och känner oss ganska nöjda med våra aktiviteter. Vi har ju tappat Daniel Torstensson i styrelsen och efterlyser en intresserad medlem, som kan tänka sig att bli adjungerad till styrelsen för att ge nya idéer och hjälpa till med exempelvis Twitter. Styrelsen beslöt att vi även nästa år vill delta i Almedalen och kanske välja heta stolen som form för att utfråga makthavare inom svensk matproduktion. VK har drivit och följt frågorna kring köttproduktion och konsumtion och antibiotikaresistens. Det är viktigt att kontinuerligt följa upp dessa frågor. Vi planerar ett seminarium i november och återkommer med tema. Förra året tog vi upp frågan kring märkning av livsmedel. Vi ska också utse årets hållbarhetskock. Välkomna med förslag! Skicka dessa till christina.moller@vikonsumenter.org