Vi Konsumenter är en ung, fristående och partipolitiskt obunden organisation för alla konsumenter.

Jordbruksverket agerar i strid med regeringen

lördag 5 augusti 2017

Inom ramen för livsmedelsstrategin har regeringen uttalat att man inte vill sänka det svenska djurskyddet. I våras gick Jordbruksverket ut på remiss med ett förslag till nya djurskyddsföreskrifter för flera djurslag (se Vi Konsumenters yttrande under remissyttranden). Ändring av föreskrifterna skedde utan granskning av det beslutade vetenskapliga rådet och utan samråd med djurskyddsorganisationerna eller konsumentorganisationer. Bl a föreslog verket en sänkning av tillåten ålder för avvänjning av smågrisar. Detta skulle innebära att svenska djurskyddsregler närmar sig EU:s djurskyddsdirektiv.  En sänkt avvänjningsålder innebär ökad risk för problem för smågrisarna när man ska övergå från suggmjölk till annat foder. Separationen från suggan innebär också stress för smågrisarna. Kritik har därför framförts av det samlade djurskyddet och Vi Konsumenter. Dessa har också riktat en skrivelse till landsbygdsministern i detta ärende. Djurskyddet och Vi Konsumenter har också skrivit en debattartikel, som publicerats i ETC den 2 augusti. Jordbruksverkets agerande har relevans kring de fristående myndighetens möjlighet agera utan politiskt ansvar jämför Transportstyrelsen (www.gunnela.nu).https://www.etc.se/debatt/jordbruksverket-sanker-djurskyddsnivan-agera-politiker