Vi Konsumenter är en ung, fristående och partipolitiskt obunden organisation för alla konsumenter.

Vi Konsumenter i Almedalen

tisdag 11 juli 2017

Vi kommer tillbaka – var så säkra! Det var VK:s avskedsord till politikerna, som bjudits in till samtal kring livsmedelsstrategin i Almedalen. Det finns ett stort antal berättigade frågor som vi medborgare vill ha svar på. Är det verkligen vi som konsumenter, som ska lösa hållbarhetsaspekterna kring svensk matproduktion? Var finns det politiska ansvaret för hur vår mat ska produceras? Samtliga riksdagspartier var representerade; Lars Tysklind, Liberalerna, Emma Nohrén, Miljöpartiet, Magnus Oscarsson, Kristdemokraterna, Martin Kinnunen, Sverigedemokraterna, Håkan Svenneling, Vänsterpartiet, Jonas Jacobsson Gjörtler, Moderaterna, Eskil Erlandsson, Centerpartiet och Marianne Pettersson, Socialdemokraterna. Det kändes också alldeles rätt att fokusera på politikernas roll och inte ta med hela livsmedelskedjan. Vi, Vi Konsumenter, Sveriges Konsumenter, Naturskyddsföreningen, Världsnaturfonden, World Animal Protection och Djurskyddet Sverige har punktmarkerat ett antal viktiga frågor för politikerna. Det kommer utarbetas en rapport som stöd för det fortsatta politiska arbetet.

Tre områden var uppe till diskussion – hållbar och hälsosam mat, miljömålen och djurskyddet. Fick vi svar på våra konkreta frågor – tveksamt. I luften ligger fortfarande påståenden om att konsumenterna är så krävande och kunniga och att märkning och information är vägen framåt. När man talar om hållbar och hälsosam mat, hamnar vi som alltid i skolan. Frågan om miljömålen fick otydliga svar från politikerna. Inget parti vill sänka det svenska djurskyddet. Detta ifrågasattes av MP eftersom M och KD uttalat att man vill ta bort beteskravet och C och KD vill ta bort förprövningen av djurstallar. Bifogat finns ett första referat kring djurskyddsdiskussionen från Katarina Hörlin, Djurskyddet Sverige.

Samtalet leddes förtjänstfullt av Ann-Helen Meyer von Bremen. Genom Universitetet schabbel fick vi byta lokal, vilket gjorde målsättningen om ett samtal (lokal 20 platser) byttes till att bli ett seminarium (50 platser)

Ladda ner bifogat dokument