Vi Konsumenter är en ung, fristående och partipolitiskt obunden organisation för alla konsumenter.

Inkludera effekten av konsumtionen i svenska klimatmål

torsdag 15 juni 2017

Läs debattinlägget i länken. I en debattartikel i Svenska Dagbladet uppmanar Vi Konsumenter tillsammans med  fjorton andra organisationer regeringen att inkludera konsumtionens effekt i de nationella klimatmålen. De importerade utsläppen av växthusgaser är större än samtliga utsläpp i Sverige. Mycket av den svenska konsumtionens klimatpåverkan, kan hänföras till import av livsmedel, men också utrikesresor. De importerade utsläppen har fortsatt öka samtidigt som utsläppen i Sverige har minskat. Med dagens system ser det absurt nog bättre ut för svenska klimatmål att öka livsmedelsimporten på bekostnad av svensk produktion, eller att flyga till Thailand hellre än att semestra i Sverige. Regeringens livsmedelsstrategi att öka produktion och konsumtion av av svensk mat kan medverka till minskad klimatpåverkan, förutsatt att svensk livsmedelsproduktion behåller och utvecklar sin positiva position avseende utsläpp av växthusgaser.