Vi Konsumenter är en ung, fristående och partipolitiskt obunden organisation för alla konsumenter.

Svenska Blå Stjärnan 100 år

tisdag 16 maj 2017

Vi Konsumenter har ett samarbete med Svenska Blå Stjärnan kring svensk mat. VK har presenterats i Blå Stjärnans tidning och Gunnela Ståhle har skrivit artiklar kring mat och matproduktion. Därför blev Gunnela inbjuden till jubileet på Karlbergs slott den 13 maj. Högtidstalet hölls av arméchefen Karl Engelbrektsson.  Han kallade Blå Stjärnan en resilient organisation som utvecklats med tiden och funnit nya viktiga roller inom krishanteringen. Leif Dennerberg, GD Jordbruksverket berättade om Blå Stjärnans insatser kring olika smittsamma djursjukdomar som mjältbrand, salmonella och fågelinfluensa. Cecilia Nyström, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap berättade bl a om organisationens engagemang kring mat och Köttguiden.

Fler Nyheter

onsdag 16 november 2022
Nyhetsbrev november 2022
torsdag 10 november 2022
Vilken hälsosam och rolig kväll!
onsdag 31 augusti 2022
Nyhetsbrev augusti 2022