Vi Konsumenter är en ung, fristående och partipolitiskt obunden organisation för alla konsumenter.

Svenska Blå Stjärnan 100 år

tisdag 16 maj 2017

Vi Konsumenter har ett samarbete med Svenska Blå Stjärnan kring svensk mat. VK har presenterats i Blå Stjärnans tidning och Gunnela Ståhle har skrivit artiklar kring mat och matproduktion. Därför blev Gunnela inbjuden till jubileet på Karlbergs slott den 13 maj. Högtidstalet hölls av arméchefen Karl Engelbrektsson.  Han kallade Blå Stjärnan en resilient organisation som utvecklats med tiden och funnit nya viktiga roller inom krishanteringen. Leif Dennerberg, GD Jordbruksverket berättade om Blå Stjärnans insatser kring olika smittsamma djursjukdomar som mjältbrand, salmonella och fågelinfluensa. Cecilia Nyström, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap berättade bl a om organisationens engagemang kring mat och Köttguiden.

Fler Nyheter

lördag 10 oktober 2020
WWF lanserar Vegoguiden
fredag 25 september 2020
Nyhetsbrev september 2020
torsdag 27 augusti 2020
Nyhetsbrev augusti 2020