Vi Konsumenter är en ung, fristående och partipolitiskt obunden organisation för alla konsumenter.

Hur ska vi förbättra djurskyddet i EU?

tisdag 9 maj 2017

Näringsdepartementet bjöd in till rundabordssamtal kring hur myndigheter, lantbruksnäringen och civila samhället ska bidra till ett bättre djurskydd inom EU.  EU har på bl a svenskt initiativ bildat en plattform för djurvälfärd. För Vi Konsumenter var initiativet speciellt glädjande eftersom vi tillsammans med Djurskyddet Sverige gjort en framställan till landsbygdsministern i juni förra året kring behovet av en svensk djurvälfärdsplattform. VK, Gunnela Ståhle, som också representerade Sveriges Konsumenter, efterlyste ett arbete på EU-nivå men också en utökad svensk dialog kring svenskt djurskydd, eftersom Jordbruksverket som djurskyddsmyndighet inte involverar konsumenterna i djurskyddsfrågorna. Med utgångspunkt från konsumentreaktioner föreslog VK att EU-plattformen som skapats prioriterar efterlevnad av gällande djurskyddslagstiftning, implementering och kontroll. Prioriterade områden är annars transport av levande djur, hantering av djur i samband med slakt, kastrering av smågrisar, smuggling av hundar, djurskyddet för kor och självklart kopplingen mellan djurvälfärd, djurhälsa och användningen av antibiotika.