Vi Konsumenter är en ung, fristående och partipolitiskt obunden organisation för alla konsumenter.

Hur ska vi förbättra djurskyddet i EU?

tisdag 9 maj 2017

Näringsdepartementet bjöd in till rundabordssamtal kring hur myndigheter, lantbruksnäringen och civila samhället ska bidra till ett bättre djurskydd inom EU.  EU har på bl a svenskt initiativ bildat en plattform för djurvälfärd. För Vi Konsumenter var initiativet speciellt glädjande eftersom vi tillsammans med Djurskyddet Sverige gjort en framställan till landsbygdsministern i juni förra året kring behovet av en svensk djurvälfärdsplattform. VK, Gunnela Ståhle, som också representerade Sveriges Konsumenter, efterlyste ett arbete på EU-nivå men också en utökad svensk dialog kring svenskt djurskydd, eftersom Jordbruksverket som djurskyddsmyndighet inte involverar konsumenterna i djurskyddsfrågorna. Med utgångspunkt från konsumentreaktioner föreslog VK att EU-plattformen som skapats prioriterar efterlevnad av gällande djurskyddslagstiftning, implementering och kontroll. Prioriterade områden är annars transport av levande djur, hantering av djur i samband med slakt, kastrering av smågrisar, smuggling av hundar, djurskyddet för kor och självklart kopplingen mellan djurvälfärd, djurhälsa och användningen av antibiotika.

Fler Nyheter

onsdag 16 november 2022
Nyhetsbrev november 2022
torsdag 10 november 2022
Vilken hälsosam och rolig kväll!
onsdag 31 augusti 2022
Nyhetsbrev augusti 2022