Vi Konsumenter är en ung, fristående och partipolitiskt obunden organisation för alla konsumenter.

Årsmöte med spännande seminarium

onsdag 3 maj 2017

Den 19 april ordnade Vi Konsumenter sitt årsmöte på KSLA Kungliga Skogs – och Lantbruksakademien. Kristina Yngwe ( C ) vice ordförande i Miljö – och Jordbruksutskottet  talade om Centerns syn på den svenska livsmedelsstrategin. Det finns en partiövergripande gemensam strategi, men när det kommer till konkreta åtgärder har Alliansen synpunkter på regeringens proposition. Centern vill bl a inte ändra jordförvärvslagen så att bolag kan köpa åkermark. Man vill utveckla Sverigemärkningen och öka möjligheten till kontrollprogram för djurskyddet. Man vill godkänna växtsorter byggt på egenskaper och inte på förädlingsteknik (GMO). Man vill rikta EU:s miljöstöd och införa ökade möjligheter till djurvälfärdsersättningar. Om detta och mycket mer berättade Kristina. Centern utmärker sig för att ha 90 beslutspunkter i sin följdmotion till regeringens proposition. Propositionen kommer behandlas i riksdagen i maj.

Årsmötet förlöpte smidigt med Jan Bertoft, Sveriges Konsumenter som ordförande. Verksamhetsberättelsen godkändes och styrelsen beviljades ansvarsfrihet och beröm för sina insatser under 2016 av revisorerna. Verksamhetsplanen med huvudinriktning hållbar produktion och konsumtion av livsmedel tillstyrktes. Inger Helgesson och Kerstin Källander avtackades. Inger tackades för många år för sitt engagemang och för att med stor entusiasmen och noggrannhet bidragit till att vårda medlemmar, hemsidan och sociala medier.
Styrelse för 2017 ser ut som följande:
Gunnela Ståhle ett år kvar
Linda Cederlund, omval 2 år
Christina Möller, omval 2 år
Ingrid Persson, nyval 2 år
Daniel Torstensson , ett år kvar
Valberedningen lät sig omväljas
Avslutningsvis bjöds årsmötet på Christina Möllers fantastiska smårätter med lämplig dryck.