Vi Konsumenter är en ung, fristående och partipolitiskt obunden organisation för alla konsumenter.

Livsmedelsstrategin möjliggör svensk matstolthet

fredag 31 mars 2017

Många har haft synpunkter på den nya livsmedelsstrategin, som snart väntas klubbas igenom av riksdagen.

Fyra experter; Matilda Ernkrans, Vi Konsumenters Gunnela StåhleKristina Ossmark och Charlotte André möttes för att diskutera för- och nackdelar med den nya strategin.

De var överens om livsmedelsstrategins övergripande mål men ser olika utmaningar utifrån sina respektive expertområden.

Resultatet kan ses i Mediaplanets senaste tidning ”Hållbar livsmedelsproduktion” i serien Hållbartsamhälle.nu. Läs mer här